Hakkımızda

 

Günümüz dünya ekonomisinde, ulusların ekonomik zenginliği ve gücü, uluslararası ticarette ve uluslararası finans piyasalarındaki etkinliği ve rekabetçiliği ile ölçülmektedir. Ekonomik ve siyasi entegrasyonlar ile küreselleşme olgusunun varlığında, dış ticaret ve özellikle finansman konuları, iş ve bilim dünyasının yeni cazibe alanları olarak ortaya çıkmaktadır.

Uluslararası ticaret ve finansman alanında yetişmiş nitelikli insan kaynaklarına bugün ve gelecekte, her zaman, dünden daha büyük bir gereksinim olacaktır.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, “Geleceği yönetmek…” sloganını kendine ilke edinmiş bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi, ulusal ve uluslararası alanda bu gelişmeleri dikkate alarak, bir ilki başlatmış ve İİBF bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünü açmış bulunmaktadır. Bölüm mezunları küresel rekabete açık ve yeni küresel fırsatları değerlendirebilecek ve uygulayabilecek meslek edinmiş olacaklardır.

Bölümün lisans programının oluşturulmasında, başta ülkemiz olmak üzere dünyadaki gelişmeler, yeni oluşumlar ve uygulamalar esas alınarak, uluslararası ticaret ve finansman konularında en son ve yeni bilgilerle donatılacak uzmanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu programın en önemli özelliği, genelde iktisat ve işletme bilimlerinin doğrudan veya dolaylı ilgi alanına giren uluslararası ticaret ve finansman konularının disiplinlerarası düzenlenmiş olmasıdır.

Bu yönüyle bölüm mezunları, hem makro ve mikro iktisadi olayları yorumlayabilen ve çözümleyebilen iyi bir iktisatçı, hem de uzman bir uluslararası işletmeci olmak üzere eğitilmektedirler.

Bölüm lisans programında yer alan dersler, bir yandan genel işletmecilik ve bunun alt dallarındaki (yönetim, pazarlama, muhasebe vb.) temel alanları, diğer yandan genel iktisat ve bunun alt dallarındaki (makro, mikro, uluslararası iktisat, büyüme, kalkınma vb.) temel alanları kapsamaktadır.

Uluslararası ticaret ve finansman konularındaki uzmanlık dersleri, dijital ekonomideki ve küreselleşen pazarlardaki en yeni gelişmeler (E-Ticaret) ve etkin yöntemler dikkate alınarak ilk kez bir lisans programına dahil edilmiş bulunmaktadır.

Bölüm derslerinin uygulama boyutuna özel bir önem verilmekte olup, iş yaşamlarında başarılı olabilmeleri ve kolay uyum sağlayabilmeleri için uygulamaya yönelik pratik bilgiler, bir bütünlük içinde dikkate alınmaktadır.

Bölüm mezunları, İngilizce dilinde verilen eğitimin yanı sıra ikinci bir yabancı dil üstünlüğü sayesinde ulusal ve uluslararası şirketlerin ihracat ve ithalat departmanları ile finansman birimlerinde, bankaların dış işlemler ve fon yönetimi birimlerinde uzman olarak görev üstlenebilecekleri gibi, ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarında fon ve portföy yöneticisi olarak iş bulma şanslarını artırabileceklerdir. Aynı zamanda ilgili kamu kurumlarında (Dış Ticaret ve Hazine Müsteşarlığı) uzman kadrolarında istihdam edilebileceklerdir. Bölüm mezunları, İİBF mezunlarının girebilecekleri tüm meslek yarışma sınavlarına katılabilme hakkına da sahiptirler.

Doç. Dr. Gülin VARDAR
Bölüm Başkanı

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğrencisi Funda Sever
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Küçüközmen
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğrencisi Cemre Melisa Aydın

 

 

BANKACILIK İNSAN GÜCÜNE DAYANIRBANKACILIK İNSAN GÜCÜNE DAYANIR


İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü tarafından gerçekleştirilen “Finans Sohbetleri-3” adlı seminer, Akbank Genel Müdür Yardımcısı Ege Gültekin’in katılımıyla gerçekleşti.

Öğrenci ve akademisyenlerin yoğun katılım gösterdiği seminerde Gültekin, sorunlu kredilerle ilgili sunum yaptı. Öğrencilere deneyimlerini de aktaran Gültekin, banka yapılanması ve ana faaliyetleri konusunda da bilgi verdi. Hızlı ve dijital bir değişimden geçtiğimizi ve gelecekteki mesleklerin çoğunun henüz ortaya çıkmadığını vurgulayan Gültekin, “Geleceği yakalamak adına yapay zekâ, büyük veri ve robotlardan destek alıyoruz. Dijital para ve bankacılık alanında kendimizi geliştiriyoruz. Her ne kadar teknolojinin işsizliği arttırması beklense de bankacılık alanında insan gücüne her zaman ihtiyaç duyulur. Akbank’ta hali hazırda 14 bin kişi çalışıyor. Çalışanların da yüzde 65’ini Y kuşağı oluşturuyor” dedi.

Kendi kariyer basamakları ile ilgili bilgi de veren Gültekin’e İzmir Bölge Müdürü Kayhan Beyhan ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Çağlar Kucur da eşlik etti. Kayhan Beyhan öğrencilere staj ve iş olanaklarını anlatırken, Çağlar Kucur da, bankacılık alanında kariyer hedefleyen öğrencilere iş başvurusu ve sonrasında yaşanan aşamaları ve süreçleri anlattı.

Haberin sayfasına erişmek için tıklayınız.

 

 
 
CFA, İZMİR EKONOMİ’NİN KONUĞU OLDU Dekan'ın Başarı Listesi Töreni


İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, Chartered Financial Analysts Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Albert Krespin ve Komite Üyesi İlke Takımoğlu Homriş’i ağırladı.

Krespin ve Homriş, sunumlarına enstitünün kuruluş amacıyla başlayarak, kurumun yaptığı ve dünya genelinde kabul gören CFA sınavları hakkında bilgi verdi. Finans dünyasında CFA sertifikasının önemini ve yerini belirten aktaran Krespin, öğrencileri sürekli kendilerini geliştirmeye teşvik etti. Krespin, CFA sertifikasına sahip bireylerin az olduğunu, bu sayının yükselmesinin ekonomi ile ilişkisi olduğunu vurguladı.

Haberin sayfasına erişmek için tıklayınız.


 

HABERLER