İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

 

Duyurular


 

 

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 101 Mikroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
MATH 101 Genel Matematik I 3 0 3 6
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 4
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 102 Makroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
MATH 102 On kosul Genel Matematik II 3 0 3 5
POOL 002 GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri 3 0 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
Toplam : 29
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 250 Yönetim Bilimi 3 0 3 6
ITF 410 Finansal Kurumlar ve Piyasalar 3 0 3 5
LAW 300 İşletme Hukuku 3 0 3 5
MATH 280 Olasılık ve İstatistiğe Giriş 2 2 3 6
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 4
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 201 Pazarlama İlkeleri 3 0 3 6
BA 221 Finansal Muhasebe 3 0 3 5
BA 260 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 5
ITF 212 Uluslararası Ticaret ve Yatırım 3 0 3 6
POOL 007 GED - İnovasyon ve Girişimcilik 3 0 3 4
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 6
ITF 223 Uluslararası Ticari İşlemler 3 0 3 6
ITF 301 Uluslararası Finans 3 0 3 8
ITF 311 İşletme Finansmanı 3 0 3 6
SFL 301 İkinci Yabancı Diller V 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 6
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 6
ITF 302 Uluslararası Finansal Yönetim 3 0 3 8
ITF 312 Finansal Yönetim 3 0 3 6
SFL 302 İkinci Yabancı Diller VI 2 2 3 4
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 0 0 0 5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 6
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 5
ITF 404 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 3 6
SFL 401 İkinci Yabancı Diller VII 2 2 3 4
ST 200 Staj I 0 0 0 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 0 0 0 6
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 6
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 6
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 4
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 4
SFL 402 İkinci Yabancı Diller VIII 2 2 3 4
Toplam : 30
FİNANS - Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ITF 206 Uluslararası Ticaret ve Finansman Örgütleri 3 0 3 6
ITF 304 Finansta Sayısal Yöntemler 3 0 3 6
ITF 402 Avrupa Birliğinde Ticaret ve Finansman 3 0 3 5
ITF 403 Finansal Risk Yönetimi 3 0 3 8
ITF 407 Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları 3 0 3 5
ITF 409 Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar 3 0 3 5
ITF 411 Banka Yönetimi 3 0 3 6
ITF 413 Davranışsal Finansa Giriş 3 0 3 5
ITF 414 Finansmanda Özellikli Konular 3 0 3 5
ITF 415 Finansal Ekonometri 3 0 3 6
ITF 416 Sigortacılık Yönetimi 3 0 3 5
ULUSLARARASI TİCARET - Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ITF 206 Uluslararası Ticaret ve Finansman Örgütleri 3 0 3 6
ITF 402 Avrupa Birliğinde Ticaret ve Finansman 3 0 3 5
ITF 407 Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları 3 0 3 5
ITF 408 Türkiyede Dış Ticaret ve Yatırım Politikaları 3 0 3 6
ITF 409 Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar 3 0 3 5
ITF 417 İhracat Pazarlama ve Firmaların Karar Süreci 3 0 3 8
ITF 419 Uluslararası Çevre ve İşletme ile Etkileşimi (Ticaret Kültürü) 3 0 3 5
ITF 428 Dış Ticarette Özellikli Konular 3 0 3 5
POOL 002 - GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CHEM 100 Genel Kimya 2 2 3 6
FE 250 Analitik Kimya 3 2 4 5
FE 260 Organik Kimya 2 2 3 5
HIM 480 Sağlık ve Yaşam 3 0 3 6
HM 102 Sağlık ve Toplum: Epidemioloji 3 0 3 6
HM 103 Doğa Biliminin Temelleri 3 0 3 6
HM 490 Çevre Sağlığı 3 0 3 6
MBBF 100 Bilim Felsefesi 3 0 3 4
PHUE 201 Doğa Bilimi 3 0 3 4
PHYS 100 Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik 2 2 3 6
PSY 101 Psikolojiye Giriş I 3 0 3 6
PSY 102 Psikolojiye Giriş II 3 0 3 6
PSY 106 İnsan Davranışının Biyofizyolojik Temelleri 3 0 3 6
POOL 004 - GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CLM 200 Türk Mutfak Kültürü 3 0 3 6
ETI 101 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları 3 0 3 6
ETI 108 Eleştirel Okuma 3 0 3 6
ETI 120 Dil ve Toplum 3 0 3 6
HUM 101 Uygarlık Tarihi I 3 0 3 6
HUM 102 Uygarlık Tarihi II 3 0 3 6
HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 6
HUM 104 Sosyal Bilimin İlkeleri II 3 0 3 6
MCS 160 İletişim Seminerleri 2 2 3 6
MCS 390 Sosyal Medya 3 0 3 4
MMC 101 İletişim Çalışmalarına Giriş 3 0 3 6
MMC 220 İletişim Kuramları 3 0 3 6
MMC 401 Popüler Kültür 3 0 3 5
PRA 360 Kültürlerarası İletişim 3 0 3 4
PSIR 206 Etik ve Politika: Modern Siyasi Düşünce 3 0 3 6
PSIR 207 Siyaset Bilimine Giriş 3 0 3 6
PSIR 210 Dünya Siyasetinde Güncel Konular 0 0 0 0
PSIR 220 Çağdaş Dünya Tarihi 3 0 3 5
PSY 203 Sosyal Psikoloji I 3 0 3 4
PSY 212 Sosyal Psikoloji II 3 0 3 4
SOC 101 Sosyolojiye Giriş I 3 0 3 6
SOC 102 Sosyolojiye Giriş II 3 0 3 6
SOC 105 Temel Felsefe 3 0 3 6
SOC 150 Toplumsal Sorunlar 3 0 3 6
SOC 435 Gündelik Yaşam ve Sosyoloji 3 0 3 6
POOL 005 - GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CDM 101 Sesler, Görüntüler, Kültürler I 2 2 3 6
CDM 102 Sesler, Görüntüler, Kültürler II 2 2 3 6
CDM 211 Film Semineri: Gölgede Kalan Sinema I 3 0 3 4
CDM 212 Film Semineri: Gölgede Kalan Sinema II 3 0 3 4
CDM 305 Türk Sineması 3 0 3 4
CDM 340 Hollywood Sineması 3 0 3 4
CDM 380 Sinema ve Şehir 2 2 4 5
CDM 445 Çağdaş Küresel Sinema 3 0 3 4
ETI 100 Edebiyatta Temel Kavramlar 3 0 3 6
FA 220 Müzik ve Edebiyat 3 0 3 6
FA 240 Müziğin Başyapıtları 3 0 3 6
FA 250 Müzikte Dönemler Besteciler 3 0 3 6
FA 270 Geç 20.yy Film Müzikleri ve Bestecileri 3 0 3 6
FA 421 Filmlerde Giysiler 2 2 3 4
FFD 100 Görsel Algı ve Sanat 3 0 3 6
FFD 120 Müzik Tarihinde Başyapıtlar 3 0 3 6
FFD 250 Müzikte Dönemler Besteciler 3 0 3 6
FFD 270 Geç 20.yy Film Müzikleri ve Bestecileri 3 0 3 6
IAED 340 Evrensel Tasarım 3 0 3 4
IAED 403 Ekolojik ve Biyo-iklimsel Tasarım 3 0 3 4
IAED 420 Osmanlı Döneminden Modern Türkiyeye Güzel Sanatlar 3 0 3 4
MCS 104 İletişim, Edebiyat ve Felsefe 3 0 3 5
MCS 305 Türk Sineması 3 0 3 4
MCS 370 Toplumsal Cinsiyet ve Medya 3 0 3 4
MCS 390 Sosyal Medya 3 0 3 4
MCS 445 Çağdaş Dünya Sineması 3 0 3 4
MCS 464 Fotoğrafta Güncel Tartışmalar ve Uygulamalar 3 0 3 4
MMC 101 İletişim Çalışmalarına Giriş 3 0 3 6
MMC 220 İletişim Kuramları 3 0 3 6
MMC 401 Popüler Kültür 3 0 3 5
PRA 360 Kültürlerarası İletişim 3 0 3 4
VCD 207 Temel Fotoğrafçılık 2 2 3 6
VCD 302 Görsel Kültür Analizi 3 0 3 4
POOL 006 - GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CLM 102 Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama 3 0 3 6
ECON 330 On kosul Çevre Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 444 Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi 3 0 3 6
ECON 488 Yoksulluk ve Eşitsizlik 0 0 3 5
HIM 340 Etik Karar Verme 3 0 3 4
HM 205 İlaç ve Toplum 3 0 3 6
HM 350 Halk Sağlığı 3 0 3 6
MCS 370 Toplumsal Cinsiyet ve Medya 3 0 3 4
PD 316 Sürdürülebilirlik için Tasarım 3 0 3 4
PSIR 200 Çokkültürlülük ve Küreselleşme 3 0 3 5
PSIR 445 İnsan Hakları Siyaseti 3 0 3 4
POOL 007 - GED - İnovasyon ve Girişimcilik
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 448 Uygulamalı Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi 4 2 4 6
ECON 322 On kosul Teknoloji İktisadı 3 0 3 4
ID 300 Yenilikçi Tasarım Stratejileri 2 2 3 4
IE 345 Teknolojide Yenilikçilik 3 0 3 5
LAW 460 Fikri ve Endüstriyel Mülkiyet Hukuku 0 0 0 0
Diğer Notlar

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

-Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğretim planlarında 10 adet seçmeli ders bulunmaktadır. Öğrenciler mezun olabilmek için; 
- 5 adet bölüm,
- 5 adet serbest seçmeli şeklinde alınmlalıdır. 

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

HABERLER