Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Hakkımızda

Günümüz dünya ekonomisinde, ulusların ekonomik zenginliği ve gücü, uluslararası ticarette ve uluslararası finans piyasalarındaki etkinliği ve rekabetçiliği ile ölçülmektedir. Ekonomik ve siyasi entegrasyonlar ile küreselleşme olgusunun varlığında, dış ticaret ve özellikle finansman konuları, iş ve bilim dünyasının yeni cazibe alanları olarak ortaya çıkmaktadır. Uluslararası ticaret ve finans alanında yetişmiş nitelikli insan kaynaklarına bugün ve gelecekte, her zaman, dünden daha büyük bir gereksinim olacaktır.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, “Geleceği yönetmek…” sloganını kendine ilke edinmiş bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi, ulusal ve uluslararası alanda bu gelişmeleri dikkate alarak, bir ilki başlatmış ve İşletme Fakültesi bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünü açmış bulunmaktadır. Bölüm mezunları küresel rekabete açık ve yeni küresel fırsatları değerlendirebilecek ve uygulayabilecek meslek edinmiş olacaklardır.

Bölümün lisans programının oluşturulmasında, başta ülkemiz olmak üzere dünyadaki gelişmeler, yeni oluşumlar ve uygulamalar esas alınarak, uluslararası ticaret ve finansman konularında en son ve yeni bilgilerle donatılacak uzmanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu programın en önemli özelliği, genelde iktisat ve işletme bilimlerinin doğrudan veya dolaylı ilgi alanına giren uluslararası ticaret ve finansman konularının disiplinlerarası düzenlenmiş olmasıdır.

Bu yönüyle bölüm mezunları, hem makro ve mikro iktisadi olayları yorumlayabilen ve çözümleyebilen iyi bir iktisatçı, hem de uzman bir uluslararası işletmeci olmak üzere eğitilmektedirler.

Bölüm lisans programında yer alan dersler, bir yandan genel işletmecilik ve bunun alt dallarındaki (yönetim, pazarlama, muhasebe vb.) temel alanları, diğer yandan genel iktisat ve bunun alt dallarındaki (makro, mikro, uluslararası iktisat, büyüme, kalkınma vb.) temel alanları kapsamaktadır.

Uluslararası ticaret ve finansman konularındaki uzmanlık dersleri, dijital ekonomideki ve küreselleşen pazarlardaki en yeni gelişmeler (E-Ticaret) ve etkin yöntemler dikkate alınarak ilk kez bir lisans programına dahil edilmiş bulunmaktadır.

Bölüm derslerinin uygulama boyutuna özel bir önem verilmekte olup, iş yaşamlarında başarılı olabilmeleri ve kolay uyum sağlayabilmeleri için uygulamaya yönelik pratik bilgiler, bir bütünlük içinde dikkate alınmaktadır.

Bölüm mezunları, İngilizce dilinde verilen eğitimin yanı sıra ikinci bir yabancı dil üstünlüğü sayesinde ulusal ve uluslararası şirketlerin ihracat ve ithalat departmanları ile finansman birimlerinde, bankaların dış işlemler ve fon yönetimi birimlerinde uzman olarak görev üstlenebilecekleri gibi, ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarında fon ve portföy yöneticisi olarak iş bulma şanslarını artırabileceklerdir. Aynı zamanda ilgili kamu kurumlarında (Dış Ticaret ve Hazine Müsteşarlığı) uzman kadrolarında istihdam edilebileceklerdir. Bölüm mezunları, İşletme Fakültesi mezunlarının girebilecekleri tüm meslek yarışma sınavlarına katılabilme hakkına da sahiptirler.

Prof. Dr. Gülin VARDAR

Bölüm Başkanı

5 Soruda Uluslararası Ticaret ve Finansman

Liderlik vasıflarıyla donanmış, girişimci ve eleştirel düşünebilen nitelikli mezunlar yetiştirmek ve özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunmak misyonu ile kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi 2001 yılında öğretime başlamış olup, hem İzmir hem de Ege Bölgesi’nin ilk vakıf üniversite olma özelliğine sahiptir. Kurulduğu günden beri “Geleceği Yönetmek… “ sloganını kendine ilke edinen üniversite, ilk günden beri dış ticaret ve finansmanın ulusal ve uluslararası boyuttaki önemini kavramış ve bu nedenle bir yıl sonra 2002 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde “Uluslararası Ticaret ve Finansman” Bölümünü açarak bölüme ilk öğrencilerini almaya başlamıştır. 2002 yılından günümüze gelene kadar sahip olduğumuz uzman akademik kadromuz, dünyadaki gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlayabilme çabamız ve uygulamaya dönük yaptığımız etkinlikler ve işbirliklerimiz ile pek çok sayıda öğrenci mezun etmiş bulunmaktayız.

Halihazırda bölümüzde öğrenim gören öğrencilerimiz ve mezunlarımızdan aldığımız geri bildirimler bölüm olarak kendimizi geliştirmemiz ve hep bir adım önde olabilmemiz adına bizi sürekli teşvik etmektedir .

Aşağıda, mezunlarımız ve halen eğitim gören öğrencilerimizden aldığımız geribildirimler ve bölümümüz hakkında düşündüklerini sizlerle paylaşıyoruz.

Bu bildirimler bizleri çok memnun etmekle birlikte hedeflerimize ne kadar ulaşabildiğimiz konusunda yol gösterici olmaktadır. 

Günümüz dünyasında bir yandan ticaret savaşları, diğer yandan kur savaşları ve giderek karmaşıklaşan finansal piyasalar, kurumlar ve araçlar önümüzdeki yılların en önemli konuları olarak uzun bir süre gündemi işgal edecek.

Küresel oyunun yeni adı "Ticaret ve Finans".  Bu yolda sizler de bizimle yürümeye hazırsanız aramıza bekliyoruz.

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğrencisi Ezgi Avınca

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 2017 Mezunu Bora Besler

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğrencisi Alessandro Cadamuro

SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.