Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 101 Mikroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
MATH 101 Genel Matematik I 3 0 3 6
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 4
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 102 Makroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
MATH 102 On kosul Genel Matematik II 3 0 3 6
POOL 002 GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri 3 0 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 250 Yönetim Bilimi 3 0 3 6
ITF 210 Finansal Kurumlar ve Piyasalar 3 0 3 5
LAW 300 İşletme Hukuku 3 0 3 5
MATH 280 On kosul Olasılık ve İstatistiğe Giriş 2 2 3 6
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 4
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 201 Pazarlama İlkeleri 3 0 3 6
BA 221 Finansal Muhasebe 3 0 3 5
BA 260 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 5
ITF 212 Uluslararası Ticaret ve Yatırım 3 0 3 6
POOL 007 GED - İnovasyon ve Girişimcilik 3 0 3 4
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 6
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 4
ITF 223 Uluslararası Ticari İşlemler 3 0 3 6
ITF 301 Uluslararası Finans 3 0 3 8
ITF 311 İşletme Finansmanı 3 0 3 6
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 6
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 6
ENG 310 İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
ITF 302 Uluslararası Finansal Yönetim 3 0 3 8
ITF 312 Finansal Yönetim 3 0 3 6
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 5
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 6
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 5
ENG 410 Kariyer gelişimi için İngilizce 3 0 3 4
ITF 404 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 3 6
ST 304 Staj (4 hafta) 0 0 0 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 6
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 6
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 6
ELEC 011 Seçmeli Ders XI 3 0 0 4
ELEC 012 Seçmeli Ders XII 3 0 3 4
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 4
Toplam : 30
FİNANS - Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ITF 206 Uluslararası Ticaret ve Finansman Örgütleri 3 0 3 6
ITF 208 Finansal Makroekonomi 3 0 3 6
ITF 304 Finansta Sayısal Yöntemler 3 0 3 6
ITF 401 Uygulamalı Piyasa Analizi 3 0 3 5
ITF 402 Avrupa Birliğinde Ticaret ve Finansman 3 0 3 5
ITF 403 Finansal Risk Yönetimi 3 0 3 8
ITF 407 Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları 3 0 3 5
ITF 409 Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar 3 0 3 5
ITF 411 Banka Yönetimi 3 0 3 6
ITF 413 Davranışsal Finansa Giriş 3 0 3 5
ITF 414 Finansmanda Özellikli Konular 3 0 3 5
ITF 415 Finansal Ekonometri 3 0 3 6
ITF 416 Sigortacılık Yönetimi 3 0 3 5
ULUSLARARASI TİCARET - Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ITF 206 Uluslararası Ticaret ve Finansman Örgütleri 3 0 3 6
ITF 402 Avrupa Birliğinde Ticaret ve Finansman 3 0 3 5
ITF 407 Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları 3 0 3 5
ITF 408 Türkiyede Dış Ticaret ve Yatırım Politikaları 3 0 3 6
ITF 409 Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar 3 0 3 5
ITF 412 Uluslararası Ticaret ve Projelerin Finansmanı 3 0 3 8
ITF 417 İhracat Pazarlama ve Firmaların Karar Süreci 3 0 3 8
ITF 419 Uluslararası Çevre ve İşletme ile Etkileşimi (Ticaret Kültürü) 3 0 3 5
ITF 422 E-Ticarete Giriş 3 0 3 6
ITF 428 Dış Ticarette Özellikli Konular 3 0 3 5
Diğer Notlar

GED Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 10 adet GED (Genel Eğitim) dersi almakla yükümlüdür.
GED derslerinden; 

  • 1 adeti "Doğa ve Yaşam Bilimleri" alanından,
  • 3 adeti "Matematik ve Bilgisayar Bilimleri" alanından (MATH 101, MATH 102, MATH 280),
  • 2 adeti "Sosyal Bilimler - A" alanından (ECON 101ECON 102),
  • 1 adeti "Sosyal Bilimler - B" alanından, 
  • 1 adeti "Sosyal Bilimler - C" alanından,
  • 1 adeti "Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler" alanından,
  • 1 adeti "İnovasyon ve Girişimcilik" alanından alınmalıdır.

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

-Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğretim planlarında 12 adet seçmeli ders bulunmaktadır. Öğrenciler mezun olabilmek için; 
- 6 adet bölüm içi,
- 6 adet serbest seçmeli şeklinde alınmlalıdır. 

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı