Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 417 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İhracat Pazarlama ve Firmaların Karar Süreci
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 417
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, öğrencilerin ihracat pazarlama kararlarını ve stratejilerini kavramalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İhracat pazarlama kararlarında ekonomik, kültürel ve yasal çevre güçlerinin rollerini tartışabilecektir.
  • İhracat pazarlama planı geliştirebilecektir.
  • İhracat pazarı seçimi ve giriş modu kararları alabilecektir.
  • İhracat pazarlama karması kararları (ürün, fiyat ve promosyon) verebilecektir.
  • İhracatta finansal yönleri ve ödemeleri tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, ihracat motivasyonlarına ek olarak ekonomik, kültürel, politik ve yasal güçler gibi pazarlama başarısını etkileyen uluslararası çevresel faktörleri içerir. Ayrıca, ihracat pazarlarının seçimini ve giriş modlarını içerir. Ders kapsamında, yeni pazarları planlamaya, seçmeye ve girmeye çalışırken ortaya çıkan zorluklar tartışılmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Derse Genel Bakış
2 İhracat Yapmaya Hazır bulunma testi International Marketing and Export Management, Chapter 1 - Export Marketing Strategy: Tactics and Skills That Works, Chapter 1 and 2
3 İhracat Stratejisi Geliştirme: Dışsal Dinamiklerin İncelenmesi Ders Notları
4 İhracat Stratejisi Geliştirme: İçsel Dinamiklerin İncelenmesi Ders Notları
5 İhracatın Sosyal ve Kültürel Çevresinin Analizi International Marketing and Export Management, Chapter 3,4 - Export Marketing Strategy: Tactics and Skills That Works, Chapter 11
6 İhracatın Politik ve Ekonomik Çevresinin Analizi International Marketing and Export Management, Chapter 4 - Export Marketing Strategy: Tactics and Skills That Works, Chapter 9
7 Ara Sınav
8 İhracat Pazarlarını Araştırma ve Pazara Giriş Stratejisi Belirleme International Marketing and Export Management, Chapter 5 - Export Marketing Strategy: Tactics and Skills That Works, Chapter 3 & 4
9 İhracat pazarlaması kararları vermek: Ürün ve Marka Kararları International Marketing and Export Management, Chapter 10 - Export Marketing Strategy: Tactics and Skills That Works, Chapter 12
10 İhracat pazarlaması kararları vermek: Fiyatlandırma Stratejileri International Marketing and Export Management, Chapter 11 - Export Marketing Strategy: Tactics and Skills That Works, Chapter 15
11 İhracat pazarlaması kararları vermek: Pazarlama İletişimi ve Dağıtım Stratejileri International Marketing and Export Management, Chapter 13,14 - Export Marketing Strategy: Tactics and Skills That Works, Chapter 10
12 Sunumlar
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

1) International Marketing and Export Management by G. Albaum, E. Duerr & J. Strandskov.

2) Export Marketing Strategy: Tactics and Skills That Work by Shaoming Zou, Daekwan Kim, and S. Tamer Cavusgil

3) The Export Plan Book - İhracat Planı Kitabı, 2. Ed. 2.Baskı by Aykan Candemir, Detay Yayıncılık, 2021

Önerilen Okumalar/Materyaller

1)Mastering Import and Export Management by Thomas A. Cook, Rennie Alston, Kelly Raia

2)Managing Exports: Navigating the Complex Rules, Controls, Barriers, and Laws by Frank Reynolds

3) Export Practice and Management by Alan E. Branch

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
20
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
45
45
    Toplam
178

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder. X
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular. X
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır. X
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur. X
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.