Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 422 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
E-Ticarete Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 422
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, e-ticaretin genişleyen alanının arkasındaki üç itici gücü vurgulamaktadır: teknolojik değişim, iş geliştirme ve sosyal konular. Günümüzde e-ticaretteki farklılıkları ve karmaşıklıkları daha kapsamlı bir şekilde ortaya koymak için geliştirilen kavramsal bir çerçevede günümüzün modern şirketlerinin şablonları kullanılmaktadır. Uber, Airbnb, Pinterest, Spotify ve Alibaba gibi şirketlerin derinlemesine bir araştırması, öğrencileri bir yandan derse adapte ederken diğer yandan da gerçek hayat senaryolarına hazırlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Günümüz dünyasındaki firmaların hedeflerini, vaka analizleri ve gerçek uygulamaları dikkate alarak tartışabileceklerdir,
  • Hem geleneksel hem de online pazarlama ve reklamcılığı tanımlayabileceklerdir,
  • Firmalar arası e-ticaretin ayrıntılarının kapsamını tanımlayabileceklerdir,
  • Mevcut ve gelecek teknoloji kapsamında mevcut internet ortamı ve nesnelerin interneti, gelişmiş ağ altyapısı, fiber optik ve 4G teknolojileri gibi yeni gelişen teknolojiler ve uygulamaları karşılaştırabileceklerdir,
  • E-ticaretin sosyal ve hukuki boyutlarına özel ilgi sayesinde, e-ticaretin düzenleyici ve etik boyutlarını tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Ders genel olarak E-Ticaretin mevcut durumunu ve geleceğini kapsamaktadır. Ders, teknoloji, iş ve toplum temalarını içeren gerçek dünya vaka analizleriyle de desteklenmektedir. Bu analizler, e-ticaret erişim alanını tanımlamak ve analiz etmek için konulara derinlemesine bir bakış açısı sağlamaktadır. Ders, diğer taraftan hükümetlerin internet içeriğini düzenleme kapasitesini, internet sitelerine erişim tasarımının nasıl yapılacağını, online pazarlamada lüks tüketim malları pazarlamacılarının karşılaştığı zorlukları ve akıllı telefon güvenliği gibi durumları da kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Akademik Dürüstlük Ders Notları
2 E-Ticarete İlişkin Temel Terimler ve E-Ticaretin Tarihçesi E-Commerce 2022, Laudon & Traver, Bl.1
3 E-Ticarette Güncel Konular Ders Notları
4 E-Ticaret İş Fikri Oluşturma Ders Notları
5 E-Ticaret İş Fikri Oluşturma Ders Notları
6 Pazar Fırsatı Değerlendirmesi ve Pazar Stratej,s, Geliştirme E-Commerce 2022, Laudon & Traver, Bl.3
7 Ara Sınav
8 Arama Motoru Optimizasyonu Ders Notları
9 Dönüştürme Oranı Optimizasyonu ve Hedef Kitle Analizi Ders Notları
10 Fiyatlandırma Stratejileri ve Sosyal Medya Pazarlaması Ders Notları
11 E-Ticaret Websitesi Tasarımı Ders Notları
12 E-Ticaret Websitesi Tasarımı Ders Notları
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavları

 

Ders Kitabı

E-commerce 2021–2022: business. technology. society., Global Edition, 17th edition

Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver

©2022, Pearson
ISBN-13:  9781292424903

Önerilen Okumalar/Materyaller

Digital Business and E-Commerce Management, 7th edition

Dave Chaffey, Tanya Hemphill, David Edmundson-Bird

ISBN-13:  9781292193366

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
20
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
1
35
35
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
178

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder. X
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar. X
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur. X
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular.
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur. X
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.