Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 460 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yeni Finansal Ekosistem ve Fintech
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 460
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dijital bankacılık ve iletişim araçlarının gelişmesi ile küresel finans sektörü büyük bir bozulma ile karşı karşıya kalmıştır. Ayrıca, değişen tüketici tercihleri ve finansal ihtiyaçları gidermek için yüz yüze görüşmek yerine mobil teknolojilerin tercih edilmesi söz konusudur. Fintech “finans” ve “teknoloji” terimlerinin kısaltmalarından bir araya gelmektedir ve finansal hizmetler alanında yeni bir konudur. Bu ders, öğrencilere Fintech tarafından ortaya çıkan bir disiplin olarak gerekli olan temel ve orta düzey bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu ders, aynı zamanda finansın iletişim ve teknolojideki gelişmelerle nasıl yeniden şekillendirildiğini araştırmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal hizmetler alanında gerçekleşen en son teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri açıklayabileceklerdir.
  • Finansal sistemin nasıl değiştiğini anlamak için gerekli temel kavramları açıklayabileceklerdir
  • Finansal sistemin evriminde teknolojinin rolünün nasıl değerlendirileceğini tartışabileceklerdir.
  • Finans alanının değişmesi muhtemel alanları belirleyebileceklerdir.
  • Finansal inovasyon ve ilgili teknolojilerin geleceği ile ilgili konular hakkında etkili sözlü sunumları ve yazılı analizler hazırlayacaklardır.
Ders Tanımı Bu ders yeni finansal ekosistemi ve finansal hizmetlerin geleceğini kapsamaktadır. Ders, gerçek dünyadaki vakalara ilaveten teknoloji, iş dünyası ve finans temalarını gösteren en iyi uygulamalar ile desteklenmektedir. Bu vakalar, FinTech alanının tam genişliğini tanımlamaya ve analiz etmeye yardımcı olmak için ilgili konulara derinlemesine bir bakış açısı sağlamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Bakış ve Giriş Öğretim elemanının notları
2 Global Fintech Hub Raporu, 2018 University of Cambridge, Judge Business School
3 Yapay Zeka Çağında (In the Age of AI) Documentary, Frontline, PBS
4 Dijital Ekonomi Fırsatlarını Güçlendirmek ve Finansta Yapay Zeka Riskleri (Powering the Digital Economy Opportunities and Risks of AI in Finance) IMF, DP/2021/024, October 2021
5 Finansal Teknoloji (FinTech) Ekosistemi Chapter 14 by C. C. Küçüközmen, U.B. Geyikçi, E. Saldır FINANCIAL MANAGEMENT, Nobel, 2020 Eds.: U. B. Geyikçi; M. Yılmazer; T. S. Yücel
6 FinTech ve Blokzincir Öğretim Elemanının Notları ve Seçili Makaleler
7 Robo Danışmanlık ve Dijital Varlık Yönetimi Öğretim Elemanının Notları ve Seçili Makaleler ve Kitap Bölümleri
8 Ara Sınav
9 Türkiye'de FinTech: FinTech Türkiye Platformu Konuk Konuşmacı
10 Finansta Büyük Veri, Veri Bilimi ve Veri Analitiği Öğretim Elemanının Notları ve Seçili Makaleler
11 Merkez Bankası Dijital Para Birimleri ve Ödeme Sistemleri www.bis.org, BIS Innovation Hub, www.imf.org
12 Fintek Dünyasındaki Son Gelişmeler Öğretim Elemanının Notları ve Seçili Makaleler
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Öğretim Elemanının Notları ve Seçili Makaleler ve Kitap Bölümleri

Önerilen Okumalar/Materyaller

The FINTECH Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries, Susanne Chishti & Janos Barberis, Wiley ISBN: 978-1-119-21887-6

Financial Management, Editors: Umut Burak Geyikçi, Mine Yılmazer, Tuğdem Saygın Yücel, Nobel Akademi Yayınları ISBN : 978625406371

The Wealthtech Book, Susanne Chishti & Thomas Puschmann Wiley, 2018 ISBN-10 : 1119362156

Düzenli olarak güncellenecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
60
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
40
40
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

X
2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. X
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar. X
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur. X
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular.
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.