Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

BUS 495 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uygulamalı İdari Bilimler Becerilerini Geliştirme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BUS 495
Güz/Bahar
1
18
10
18

Ön-Koşul(lar)
  En az 2.5 GNO’ya sahip olmak
ve En az 150 AKTS dersi tamamlamış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Saha Çalışması / Uygulama
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin akademik çalışmalarını alan tecrübesi ile geliştirmektir. Öğrenciler, tüm dönem boyunca teorik bilgilerini kurumsal ortamda kullanma imkânına sahip olacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pratik deneyimi akademik ortamlarda edinilen teorik bilgi ve becerilerle birleştirebileceklerdir
  • Öğrenme deneyiminin yapıldığı endüstrinin temel dinamiklerini analiz edebileceklerdir
  • Kariyer planlama için bilinçli seçimler sağlayarak, kurumların işleyişine dair bilinçli seçimler yapabileceklerdir
  • Sözlü ve yazılı iletişim kurabileceklerdir
  • Probleme dayalı projeler hayata geçirebileceklerdir
Ders Tanımı Ders Tanımı Uygulamalı İdari Bilimler Becerilerini Geliştirme dersi öğrencilerin anlaşmalı kurumlarda alan deneyimi kazanmalarını kapsamaktadır. Bu ders, yükseköğretimi iş hayatıyla birleştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin eğitimleri sırasında çalışarak iş tecrübesi edinmelerini ve kurumsal hayata geçişlerini hızlandıracaktır. Teorik bilginin pratikteki uygulamalarını deneyimlerken derslerine karşı daha motive olarak kurumsal hayatta karar süreçlerinde inisiyatif alma, süreçlere entegre olma ve kendisine uygun sektör ve alanı deneyimleyerek bulma gibi avantajlara sahip olacaktır. Öğrencilerin haftada en az 2.5 gün çalışmaları ve kurumda yürütülmekte olan lisans bölümünün program çıktılarına uygun niteliklere sahip bir projede aktif rol almaları beklenmektedir.İşletme Fakültesi derse başvuru koşullarını, dersin kotasını, başvuru tarihlerini ve uygun kurumlardaki pozisyonları her ilgili dönemde duyuracaktır. Koşulları sağlayan öğrenciler İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Ders, kayıtlanmaya hak kazanan öğrencilere Öğrenci İşleri tarafından dönemin başlangıcından önce atanacaktır. Bu ders 1 bölüm içi, 2 bölüm dışı seçmeli, toplam 3 seçmeli ders yerine sayılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uygulamalı Ders Öncesi Anketi Öğrenciler ilk hafta yapacakları uygulamalı ders hakkında bilgi ve kavrayışlarını ölçümleyecek bir anket dolduracaktır. Öğretim elemanı önderliğinde başarılı bir kriterlerini ve başarılı bir kurumsal hayatta olması gerekenler tartışılacaktır.
2 Organizasyonda Oryantasyon Haftası
3 Organizasyonel Tanıtım Raporu Öğrenciler organizasyon yapısı ile iş akışını tanımak ve organizasyondaki yerini daha iyi anlamak için kurum tarafından düzenlenen oryantasyon haftasının sonunda rapor yazacaktır. Kurumun internet sitesi, gazete haberleri veya erişilebilen diğer dokümanlar üzerinden kurumun tarihçesi, bağlı iştirakleri, diğer kurumlarla ortak girişimleri ve stratejik ittifakları gibi organizasyonel bilgilerin öğrenilmesi.
4 Detaylı İş Günlüğü Öğretim elemanı detaylı iş günlüğünün genel çerçevesini paylaşacaktır. Öğrencilerin her Pazar günü ödevlerini Blackboard’a yüklemeleri gerekmektedir.
5 Detaylı İş Günlüğü
6 Detaylı İş Günlüğü
7 Detaylı İş Günlüğü
8 Detaylı İş Günlüğü; Geri Bildirim ve Değerlendirme Oturumu Öğrenciler deneyimlerini ve karşılaştıkları zorlukları birbirleri ile paylaşacaktır. Öğretim elemanı öğrencilere gerekli yönlendirmeleri yapacaktır.
9 Detaylı İş Günlüğü
10 Detaylı İş Günlüğü
11 Detaylı İş Günlüğü
12 Detaylı İş Günlüğü
13 Detaylı İş Günlüğü; İş Deneyimi Raporu ve Güncellenmiş Özgeçmiş Bu rapor öğrencilerin öğrendiklerini ve deneyimlerini özetlemeli, öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşmada ne kadar başarılı olduklarını değerlendirmeli ve organizasyon, endüstri veya kariyer alanıyla ilgili diğer iç görülerini vurgulamalıdır. Bu rapora ek öğrencilerin güncellenmiş bir özgeçmişin hazırlanması gerekmektedir. Detaylı iş günlükleri
14 Sunum ve Sözlü Değerlendirme Öğrencilerin uygulamalı ders deneyimlerini ve üzerinde çalıştığı projeleri diğer öğrenciler, fakülte öğretim üyeleri ve kurum yetkilileri ile paylaştıkları 10-15 dakikalık sunumların ardından soru cevap oturumu düzenlenecektir. Detaylı iş günlükleri ve organizasyonel tanıtım raporu
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
1
45
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
1
16
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
25
400
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
1
25
25
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
521

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular.
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.