Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 408 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türkiyede Dış Ticaret ve Yatırım Politikaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 408
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilere Türk Dış Ticareti ile ilgili tüm gelişmeleri ve uygulanan yatırım politikaları ile temel bilgileri vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekonomi ve dış ticaret ile ilgili problemlerin yanı sıra işletmelerin kendi içindeki tüm diğer sorunlarını çözebilmek için gerekli tüm analitik araçları kullanabilecektir.
  • Çok kültürlü ortamlarda görev alabileceklerdir.
  • Türkiye Ekonomisi ve gelişmekte olan ülkelerin temel karakteristikleri hakkında bilgi verebilecektir.
  • Dış ticaret tekniklerini uygulayabilecektir.
  • Uluslararası işletmecilik bilinci ve bilgisini gösterebilecektir.
  • Ekonomi, finans ve ticaretin temel kurallarını sıralayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, Türkiye'nin ithalat ihracat rejiminin yanı sıra, dış ticaret teknikleri ile Türkiye’deki yatırım politikaları konularını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Uluslararası Ticaret ve Yatırım Terimleri Ders notları ve aşağıda yer alan diğer destekleyici kaynaklar
2 Hükümet Politikası ve Uluslararası Ticaret Hill, C.W.L. and Hult, G.T.M., (2018), Global Business Today, 10th Ed. McGraw Hill Education, Chapter-7
3 Ticaret ve Yatırım Politikalarının Politik Ekonomisi Ders notları ve aşağıda yer alan diğer destekleyici kaynaklar
4 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Hill, C.W.L. and Hult, G.T.M., (2018), Global Business Today, 10th Ed. McGraw Hill Education, Chapter-8
5 Dış Piyasalara Girme Hill, C.W.L. and Hult, G.T.M., (2018), Global Business Today, 10th Ed. McGraw Hill Education, Chapter-13
6 Uluslararası İşletme Stratejisi Hill, C.W.L. and Hult, G.T.M., (2018), Global Business Today, 10th Ed. McGraw Hill Education, Chapter-12
7 Türkiye'nin Dış Ticaret Stratejisi Ticaret Bakanlığı
8 WTO Raporları WTO
9 Türkiye'ye Yatırım Raporları Deloitte, PwC, KPMG and E&Y
10 Ara Sınav
11 Türkiye'ye Yatırım http://v1.invest.gov.tr/tr-TR/Pages/Home.aspx
12 Grup Sunumları
13 Grup Sunumları
14 Grup Sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Hill, C.W.L. and Hult, G.T.M., (2018), Global Business Today, 10th Ed. McGraw Hill Education

Önerilen Okumalar/Materyaller

WTO, International Trade Statistics,

WTO, World Trade Reports

YASED, FDI Evaluation Reports

Central Bank Balance of Payments Statistics, www.tcmb.gov.tr

Ministry of Trade Statistics, www.ticaret.gov.tr

UNCTAD Global Investment Trends Monitors, www.unctad.org

Deloitte, PwC, KPMG and E&Y Reports on Investing in turkey

International Indices (IMF/WB/OECD)

World Bank Doing Business, www.doingbusiness.org

UNCTAD, www.unctad.org

World Economic Forum, www.weforum.org

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
70
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
56
56
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Final Sınavı
0
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. X
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder. X
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur. X
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular. X
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.