Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 411 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Banka Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 411
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilere banka yönetim tekniklerini kısa ve öz biçimde tanıtmaktır. Bankacılık ile ilgili güncel konular çoğu zaman uygulama yönünden tartışılacaktır. Aktüalite örneklerle incelenecektir. Son 20 yılda bankacılığın neden olduğu veya körüklediği finansal krizlerden dolayı bu konu uluslararası önem kazanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Banka performans analizi ve sabit getirili menkul kıymet fiyatlaması yapabilecektir.
  • Faiz Oranı Riski Yönetimi kapsamında Boşluk, Duyarlılık ve Durasyon analizinin nasıl yapıldığını açıklayabilecektir.
  • Faiz Oranı Riski Yönetiminde türev ürün kullanma becerisini kazanmış olacaktır.
  • Bankanın fon kaynakları ve likidite yönetimini analiz edebilecektir.
  • Kredi politikası ve borç vermedeki temel hususları açıklayabilecektir.
  • Sermayenin Etkin Kullanımı hakkında örnek verebilecektir.
  • Tüketici ve ticari kredi taleplerinin değerlendirilmesi ve yatırım portföyünün yönetimini açıklayabilecektir.
  • Bankacılık sekttörünün genel görünümü ve tabi olduğu düzenleme hakkında bilgi verebilecektir.
Ders Tanımı Dersin içeriği öğrencilere genelde bankaları, özelde ise hızla değişen finansal ortamı anlamalarını sağlamak ve bunların yanı sıra banka yöentiminin temel bileşenleri olarak risk ölçüm ve yönetimi ve aktif pasif yönetimi ile bankacılıkta karar verme süreçlerini de kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bankalar için Kaynaklar Bankalara ve Diğer Aracılara Ait Teminatlı Hizmetler Türevleri Bankalar Tarafından Kaynak Tahsisi Kendi ders notlarım ve aşağıdaki ek okuma materyalleri (diğerlerinin yanı sıra):
2 Banka Performansı, Gelir Tablosu Yaklaşımı, Banka Performansının Analizi, Bilanço ve Gelir Tablosu İlişkisi, Özkaynak Karlılığı, Kar Marjı ve Varlık Kullanımı Arasındaki İlişki Kendi ders notlarım ve aşağıdaki ek okuma materyalleri (diğerlerinin yanı sıra):
3 Likidite Yönetimi, Sermaye Yönetimi Kendi ders notlarım ve aşağıdaki ek okuma materyalleri (diğerlerinin yanı sıra):
4 Piyasa Riski, Basel I, II, III, VaR Hesaplamaları, Monte Carlo Simülasyonu, Tarihsel Simülasyon, Risk Ölçüleri, Varyans / Kovaryans Matrisi veya Parametrik Metot, Doğrusal Maruziyet, Stres Testi, Back-Test, Geri Dönme Süreleri, Güven Arasındaki Fark seviyesi ve güven aralığı, en doğru VaR yöntemi ve zaman ufuk kavramı Kendi ders notlarım ve aşağıdaki ek okuma materyalleri (diğerlerinin yanı sıra):
5 Aktif ve Pasif Yönetimi Kendi ders notlarım ve aşağıdaki ek okuma materyalleri (diğerlerinin yanı sıra):
6 Faiz Oranları Matematiği Kendi ders notlarım ve aşağıdaki ek okuma materyalleri (diğerlerinin yanı sıra):
7 Faiz Oranı Riski Yönetimi Kendi ders notlarım ve aşağıdaki ek okuma materyalleri (diğerlerinin yanı sıra):
8 Finansal Vadeli İşlemler ve Faiz Oranı Swapları Kendi ders notlarım ve aşağıdaki ek okuma materyalleri (diğerlerinin yanı sıra):
9 Mikro Riskten Korunma Uygulamaları Kısa Korunma ile Sentetik Sorumluluk Yaratma Kendi ders notlarım ve aşağıdaki ek okuma materyalleri (diğerlerinin yanı sıra):
10 Faiz Oranı Swapları İleri Oran Anlaşmaları (FRA'lar) Kendi ders notlarım ve aşağıdaki ek okuma materyalleri (diğerlerinin yanı sıra):
11 Finansal Vadeli İşlemlerde Seçeneklerin Kullanımı / Ticari Bankalar Tarafından Vadeli İşlemlerde Opsiyon Kullanımı Kendi ders notlarım ve aşağıdaki ek okuma materyalleri (diğerlerinin yanı sıra):
12 Fonların maliyeti Kendi ders notlarım ve aşağıdaki ek okuma materyalleri (diğerlerinin yanı sıra):
13 Kredi Yönetimi Hedef Kar Geliri Bileşenleri Kendi ders notlarım ve aşağıdaki ek okuma materyalleri (diğerlerinin yanı sıra):
14 Tüketici Kredileri Kesim Karlılık Analizi Müşteri Karlılık Analizleri / Ticari Kredilerin Müşteri Karlılık Analizi, Kredi Eşleştirilen Finansman ve Riskten Korunma Kendi ders notlarım ve aşağıdaki ek okuma materyalleri (diğerlerinin yanı sıra):
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Ders notları ve aşağıdaki yardımcı materyaller

Önerilen Okumalar/Materyaller

Investment Analysis and Management by Charles P Jones published by John Wiley & Sons 2. ISBN: 978-1118363294

Bank Management by Timothy W Koch published by The Dryden Press (Harcourt College Publishers) ISBN: 978-0-32465578-0

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
175

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

X
2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. X
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur. X
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular.
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır. X
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.