Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 403 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansal Risk Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 403
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı finansal risk yönetiminin ve risk yönetiminde kullanılan finansal araçların katılımcılara aktarılmasıdır. Ağırlık fiyat sabitleme (hedging) ve türev araçlar üzerinde olacaktır. Kurumsal risk yönetimiyle ilgili detaylı tartışmalara da yer verilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Risk ve riskle ilgili kavramları tanımlayabileceklerdir.
  • "Kurumsal Risk Yönetimi" yaklaşımını kavrayacaklardır.
  • Risk çeşitlerini ayırt edebileceklerdir.
  • Risk yönetiminde yönetimin rolünü anlayacaklardır.
  • Kurumsal yönetim, iç kontrol ve risk yönetimi arasındaki ilişkiyi yorumlayabileceklerdir.
  • Bir örgütte risk yönetimini uygulayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, risk yönetiminin evrimi, kurumsal risk yönetimi yaklaşımı, risk yönetiminin temel kavramları, risk yönetimi hedef ve stratejileri, risk yönetimi sistemlerinin tasarımı ve uygulanması konularını kapsamaktadır

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Risk Kavramı ve Türevlerin Tarihçesi
2 Giriş, Ana türev ürünler, Tüccar türleri Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 1
3 Giriş, Türevleri kullanarak riskten korunma Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 1
4 Vadeli işlem piyasaları, merkezi karşı taraflar Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 2
5 Vadeli işlemleri kullanarak riskten korunma stratejileri Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 3
6 "Forward" ve "Futures" Fiyatlarının Belirlenmesi Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 5
7 "Forward" ve "Futures" Fiyatlarının Belirlenmesi (devamı) Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 5
8 "Swap" lar Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 7
9 Ara Sınav
10 Menkul kıymetleştirme ve 2007-8 Krizi Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 8
11 Opsiyon piyasalarının mekaniği Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 10
12 Opsiyon piyasalarının mekaniği (devamı) Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 10
13 Kredi riski ve kredi türevleri Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 24 & 25
14 Türev Kazaları, Neler öğrenebiliriz?, Türkiye Türev Piyasaları Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 37
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Pearson, 2022 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Tüm duyurular, sonuçlar ve materyaller kursun Blackboard sitesinde yer alacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
11
11
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
11
11
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

X
2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. X
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular. X
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır. X
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.