Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

BA 260 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yönetim ve Organizasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 260
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere biçimsel örgütlerdeki çalışanları yönetmek için gerekli bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Örgütleri yönetmenin ilkelerini tanımlayabileceklerdir,
  • Planlama, örgütleme, yönlendirme ve kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını sınıflayabileceklerdir,
  • Yönetim modellerini ve fikirlerini eleştirel bakış açısıyla tartışabileceklerdir,
  • Gerçek yaşamdaki yönetimsel sorunları saptayabileceklerdir,
  • Etkili yönetsel yetenekleri tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders yönetim disiplinine giriş niteliğinde bir derstir. Planlama, örgütleme, liderlik etme ve kontrol fonksiyonları ile ilgili yönetsel yaklaşımları ve sorunları kapsamaktadır. Ders, küresel iş ortamındaki meseleleri, yenilik, iş etiği, karar verme, örgütsel tasarım, liderlik ve örgütsel kontrol gibi konuları içermektedir. Ders ayrıca, güncel iş sorunlarını çözmeye yönelik önerilen yönetim düşüncelerinin tartışılmasını da içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş & Temel Yönetim Kavramları
2 Yönetim Yaklaşımlarının Evrimi Robbins & Coulter (2018) Chapter 1: Managers and You in the Workplace Chapter 1a: Management History Module
3 Yönetsel Karar Verme Robbins & Coulter (2018) Chapter 2: Decision Making
4 Sosyal Sorumluluk ve Etik (Belgesel) Robbins & Coulter (2018) Chapter 5: Socially-Conscious Management
5 Dışsal Çevre ve Örgütsel Kültür (Vaka Uygulaması 1: The Sky is the Limit, p.113) Robbins & Coulter (2018) Chapter 7: Constraints on Managers
6 Planlamanın Esasları & Stratejik Planlama Robbins & Coulter (2018) Chapter 8: Planning & Goal-Setting; Chapter 9: Strategic Planning
7 Örgütleme: Örgütsel Tasarım I Robbins & Coulter (2018) Chapter 11: Organization Design
8 Ara Sınav
9 Örgütleme: Örgütsel Tasarım II (Vaka Uygulaması 2: Acme & Omega) Robbins & Coulter (2018) Chapter 11: Organization Design
10 Örgütsel Davranışın Yönetimi Robbins & Coulter (2018) Chapter 15: Organizational Behavior
11 Motivasyon Teorileri ve Uygulamaları (Vaka Uygulaması 3: Flexible Working for Generation Y, p. 474) Robbins & Coulter (2018) Chapter 17: Motivation
12 Liderlik Robbins & Coulter (2018) Chapter 16: Leadership
13 Kontrol Robbins & Coulter (2018) Chapter 18: Controlling Activities and Operations
14 Final Sınavı
15 Dersin gözden geçirilmesi -
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Robins, Stephen P., and Coulter, Mary. 2018. Management (Global Edition) 14th Edition. Pearson: Essex. ISBN-1292215836.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Richard Daft, Jonathan Murphy, and Hugh Willmott. 2020. Organization Theory and Design: An International Perspective. 4th Edition. South-Western Cengage Learning: Hampshire. ISBN: 9781473765900.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
3
6
18
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
22
22
Final Sınavı
1
32
32
    Toplam
148

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular.
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.