Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 437 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Ticaret ve Finansmanda Teknolojik Gelişmeler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 437
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  3. Sınıf olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Teknolojik yenilikler tüketicilerin, işletmelerin, kuruluşların ve endüstrilerin çalışma şeklini büyük ölçüde değiştirmektedir. Bu değişim ise yeni bir pazar yaratılarak ya da yerleşik bir pazarın tüm dinamiklerinin kökten değişimiyle gerçekleşmektedir. Bu dersin temel amacı, öğrencilere teknolojik gelişmeler hakkında temel ve orta düzeyde bilgi vermek ve uluslararası ticaret ve finansın teknolojideki bu gelişmelerle nasıl yeniden şekillendiğini keşfetmelerine yardımcı olmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası ticaret ve finans alanlarında gelişmekte olan ve yıkıcı teknolojileri karşılaştırabilecektir.
  • Uluslararası ticaret ve finans dinamiklerini değiştiren teknoloji temelli gelişmeleri tanımlayabilecektir.
  • Teknolojik gelişmelerin uluslararası ticaret ve finans yapısını nasıl değiştirdiğini açıklayabilecektir.
  • Teknolojik gelişmelerin beraberinde getireceği ticari ve finansal riskleri tartışabilecektir.
  • Teknolojik gelişmelerin ticaret ve finans alanlarındaki düzenleyici ve etik boyutlarını tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, güncel teknolojik gelişmeleri ve bunların uluslararası ticaret ve finans ile etkileşime girmelerini sağlayan çeşitli ara yüzleri kapsar. Ders, küresel ticaret ve finansı şekillendiren önemli kuruluşların vaka çalışmaları, çalışma kağıtları ve raporları ile desteklenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Gelişen ve Yıkıcı Yenilikler: Hayatı, işi ve küresel ekonomiyi değiştiren ilerlemeler P. Armstrong. “Disruptive Technologies: Understand, Evaluate, Respond”, Kogan Page Publishers. 2017, 1st edition, pp. 1-15.
3 Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Microsoft Azure. “AI vs ML” https://azure.microsoft.com/en-us/overview/artificial-intelligence-ai-vs-machine-learning/#introduction Richardson, D. (2021). “What is AI/ML and why does it matter to your business?” https://www.redhat.com/en/blog/what-aiml-and-why-does-it-matter-your-business
4 Ticaret ve finans mimarisinde yapay zeka ve makine öğrenimi kullanımı Cambridge Centre for Alternative Finance & World Economic Forum, Transforming Paradigms: A Global AI in Financial Services Survey, (2020) https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/innovation/ey-why-a-i-will-redefine-the-financial-services-industry-in-two-years.pdf
5 Blok zinciri teknolojisi IBM. “What is blockchain technology?” https://www.ibm.com/topics/what-is-blockchain Deloitte. “Blockchain explained... in under 100 words” https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/strategy-operations/articles/blockchain-explained.html Goldman Sachs. “Blockchain: The New Technology of Trust” https://www.goldmansachs.com/insights/pages/blockchain/
6 Blok zinciri teknolojisinin küresel ticaret ve finans kullanımı üzerindeki etkileri WEF, “How COVID-19 accelerated the shift towards TradeTech” https://www.weforum.org/agenda/2021/01/how-covid-19-has-accelerated-the-shift-towards-tradetech/ Mercatus Research, “Can Blockchain Technology Facilitate International Trade?” https://www.mercatus.org/system/files/mcdaniel-blockchain-trade-mercatus-research-v2.pdf WTO, “Can Blockchain revolutionize international trade?” https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/blockchainrev18_e.pdf
7 Genişletilmiş Gerçeklik: Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik, Karma Gerçeklik ve Genişletilmiş gerçeklik ile küresel ticaret yapısının yeniden tasarlanması Farshid, M., Paschen, J., Eriksson, T., & Kietzmann, J. (2018). Go boldly! Explore augmented reality (AR), virtual reality (VR), and mixed reality (MR) for business. Business Horizons, 61(5), 657-663.
8 Yıkıcı yeniliklerin yapı taşları: Bulut, 5G, Nesnelerin interneti P. Armstrong. “Disruptive Technologies: Understand, Evaluate, Respond”, Kogan Page Publishers. 2017, 1st edition, pp. 1-15.
9 Veri Politikası ve Siber Güvenlik World Economic Forum / Strategic Intelligence: https://intelligence.weforum.org/
10 Etik Yönetişim MIT Media Lab. Moral Machine: https://www.moralmachine.net/ Anna Lauren Hoffmann (2019) Where fairness fails: data, algorithms, and the limits of antidiscrimination discourse, Information, Communication & Society, 22:7, 900-915. Calders, Toon & Zliobaite, Indre. (2013). Why Unbiased Computational Processes Can Lead to Discriminative Decision Procedures. 10.1007/978-3-642-30487-3_3.
11 İyilik İçin Teknoloji McKinsey. “‘Tech for Good’: Using technology to smooth disruption and improve well-being” https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/tech-for-good-using-technology-to-smooth-disruption-and-improve-well-being
12 Sunumlar
13 Sunumlar
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

P. Armstrong. “Disruptive Technologies: Understand, Evaluate, Respond”, Kogan Page Publishers. 2017, 1st edition. ISBN-13: 978-0749477288, ISBN-10: 0749477288

Önerilen Okumalar/Materyaller

“Big Little Breakthroughs: How Small, Everyday Innovations Drive Oversized Results”. Post Hill Press. 2021, 1st edition. ISBN 10: 1642936774 ISBN 13: 9781642936773.

 

World Economic Forum/Strategic Intelligence: https://intelligence.weforum.org/

 

AI Ethicist: https://www.aiethicist.org/

 

IMF. Technological Progress, Artificial Intelligence, and Inclusive Growth. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/06/11/Technological-Progress-Artificial-Intelligence-and-Inclusive-Growth-460695

 

World Economic Forum/Emerging Technologies https://www.weforum.org/topics/emerging-technologies

 

UNCTAD. Technology and Innovation Report. https://unctad.org/page/technology-and-innovation-report-2021

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1.5
21
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
1
22
22
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
34
34
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

X
2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder. X
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular. X
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

X
11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.