Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 414 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansmanda Özellikli Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 414
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere finansal piyasalardaki son gelişmeleri öğretmektir. Finansın ağırlıklı olarak teknoloji kaynaklı değişen doğası, finansal operasyonları global ölçekte 7/24/365 kılıyor, ancak aynı zamanda bazı beklenmedik risklerle de karşı karşı bırakıyor. Son zamanlarda ortaya çıkan sorunları daha iyi gerekçelendirmek ve sindirmek için geçmişe başvurmamız gerekir. Kısaca küresel ekonomik dönüm noktalarına dayandırarak, risk yönetimi amacıyla alınabilecek önlemlere önemli ölçüde vurgu yapılmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal piyasalardaki ve finansal teknolojilerdeki son gelişmeleri ve teknikleri karşılaştırabilecek
  • AB'nin Yeşil Mutakabat yaklaşımının piyasalar üzerindeki etkisini açıklayabilecek
  • Bankacılık ve Finans alanındaki piyasa gelişmelerini ve bunun devlet düzenleyici ve denetleyici kurumlar üzerindeki etkisini tartışabilecek
  • Bankacılık ve Finansla ilgili güncel konuları ve bunların diğer disiplinlerle etkileşimini sınıflandırabilecek
  • Çalışmalarını profesyonel bir şekilde sunabilecek
Ders Tanımı Ders öncelikle ders kitabı dışında kalan son konuları ders içeriğine dahil etmeyi ve böylece öğrencileri finansal planlama ve karar verme alanındaki son gelişmelerden haberdar etmeyi amaçlamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Ders İçeriği ve Yöntemi
2 Küresel Ekonominin Kısa Tarihi - Savaş Sonrası Dönem Ders Notları
3 Küresel Ekonominin Kısa Tarihi- Küreselleşme Dönemi Ders Notları
4 Gelişmekte Olan Piyasalara Giriş Ders Notları
5 Küresel Ekonomide Önemli Dengesizlikler - Karıncalar ve Çekirgeler Ders Notları
6 Küresel Ekonominin Zorlukları - Sürdürülebilir Büyüme Nasıl Sağlanır Ders Notları
7 Ana Zorluk - Kötü Gelir Dağılımı Ders Notları
8 Ara Sınav
9 Bir Devletin Ekonomik Yönetiminde Belirli Kurumların Rolü Ders Notları
10 Bankacılık ve Finansa Giriş Ders Notları
11 Bankalar Nasıl Para Kazanır Ders Notları
12 Kredilerin Özellikleri (kurumsal, ticari, proje, perakende vb.) Ders Notları
13 İhtiyatlı Kredilendirmenin Temelleri Ders Notları
14 Sunumlar
15 Şirket Karlarında Sürdürülebilir Büyümenin Önemi Ders Notları
16 Final Sınavı -

 

Ders Kitabı

Öğretim Görevlisi notlarına ve BlackBoard aracılığıyla yapılan düzenli gönderilere dayanmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ulusal ve uluslararası gazete makaleleri ve haberleri, gelişmekte olan ülkeler ve uluslararası kuruluşların ekonomik ve finansal websiteleri.

Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü ve Küresel Kriz - Paul Krugman

Tüm duyurular, sonuçlar ve materyaller kursun Blackboard sitesinde yer alacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
18
18
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
144

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. X
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar. X
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular.
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır. X
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

X
11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.