Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 322 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Finansal Yönetim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 322
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders “Uluslararası Finans” dersinin devamı niteliğindedir. Dersin amacı öğrencilerin uluslararası finansal yönetimde verilen temel kararları kavramalarını sağlamaktır. Öğrenciler, işletmeler ve uluslararası sermaye piyasaları arasındaki kurumsal ve davranışsal ilişkileri ve aynı zamanda işletmeler ile uluslararası finansal piyasalar arasında gerçekleşen işlemleri inceleyeceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Günümüzde uluslararası finansal yönetimde kullanılan döviz kuru türevleri, döviz kuru sözleşmeleri, döviz kuru opsiyonları kavramlarını açıklayabileceklerdir.
  • Türev piyasa ürünlerinden faiz oranı swapları ve çapraz kur faiz oranı swapları kavramlarını açıklayabileceklerdir.
  • Çokuluslu şirket finansal yönetim ilkelerini, kavramlarını ve uygulamalarını açıklayabileceklerdir.
  • Uluslararası finans ve Çokuluslu Kurumsal Finansal Yönetim alanları entegre edebileceklerdir.
  • Forward, swap ve futures gibi güncel risk ve finansman araçlarının kavrayacaklardır.
  • Faaliyet riskinin ve işlem riskinin ölçülmesine ilişkin temel konuları açıklayabileceklerdir.
  • Döviz maruziyetinin nasıl yönetileceğini tartışabileceklerdir: işlem riski, faaliyet riski ve riskten korunma.
  • Çokuluslu şirketlerin ekonomik risklerinin nasıl ölçüleceğini ve yönetileceğini açıklayabileceklerdir.
  • Uluslararası portföy teorisini ve uluslararası çeşitlendirmenin faydalarını açıklayabileceklerdir.
Ders Tanımı İşletme Finansının alanı olan Modern Finansal Yönetimini Çok uluslu şirketlere özgü niteliklerinin altını çizerek uluslararası çerçevede inceler. Bunun gereği olarak uluslararası ekonomik ve parasal çevreyi anlatır ve buna ek olarak da temel finansal analiz araçlarını tanıtır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş David K. Eitman, Arthur I. Stonhill and Michael Moffett; Multinational Business Finance,15th edition.
2 Yabancı para türev ürünleri David K. Eitman, Arthur I. Stonhill and Michael Moffett; Multinational Business Finance,15th edition.
3 Yabancı para türev ürünleri David K. Eitman, Arthur I. Stonhill and Michael Moffett; Multinational Business Finance,15th edition.
4 Faiz oranı ve swap işlemleri David K. Eitman, Arthur I. Stonhill and Michael Moffett; Multinational Business Finance,15th edition.
5 Faiz oranı ve swap işlemleri David K. Eitman, Arthur I. Stonhill and Michael Moffett; Multinational Business Finance,15th edition.
6 İşlem riskinin yönetilmesi David K. Eitman, Arthur I. Stonhill and Michael Moffett; Multinational Business Finance,15th edition.
7 İşlem riskinin yönetilmesi David K. Eitman, Arthur I. Stonhill and Michael Moffett; Multinational Business Finance,15th edition.
8 Ara Sınav
9 Ekonomik risklerin yönetilmesi David K. Eitman, Arthur I. Stonhill and Michael Moffett; Multinational Business Finance,15th edition.
10 Ekonomik risklerin yönetilmesi David K. Eitman, Arthur I. Stonhill and Michael Moffett; Multinational Business Finance,15th edition.
11 Çeviri riskinin yönetilmesi David K. Eitman, Arthur I. Stonhill and Michael Moffett; Multinational Business Finance,15th edition.
12 Uluslararası Portföy Teorisi ve Çeşitlendirme David K. Eitman, Arthur I. Stonhill and Michael Moffett; Multinational Business Finance,15th edition.
13 Uluslararası Portföy Teorisi ve Çeşitlendirme David K. Eitman, Arthur I. Stonhill and Michael Moffett; Multinational Business Finance,15th edition.
14 Final gözden geçirme
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Eiteman, D., Stonehill, A. and Moffett, M., 2021. Multinational business finance. 15th ed. Harlow, UK: Pearson. ISBN:0134796551

Önerilen Okumalar/Materyaller

Financial Management, Columbia Journal of World Business, Journal of Applied Corporate Finance, Journal of International Business Studies gibi ilgili akademik dergiler, ulusal ve uluslararası yayın yapan gazetelerin haberleri, ekonomik ve finansal veri tabanları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
15
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
4
12
Portfolyo
0
Ödev
1
12
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
169

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

X
2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder. X
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular. X
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır. X
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.