Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansta Sayısal Yöntemler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 304
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin temel istatistik kavramlarını ve matematik bilgilerini kullanarak finansal analizleri ve modelleri kurgulayabilmeleri ve finansal problemleri çözümleyebilmeleri için gerekli teorik ve pratik altyapıyı sağlayabilmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel finans bilgilerini matematik ve istatistik kavramları ile birleştirerek finansta kullanılan formüllerin nasıl bulunduğunu açıklayabilecektir.
  • Finansal hesap ve modellerini gerçek problemlere uygulayabilecektir.
  • Mevcut kaynaklardan veri toplayarak derste öğrenilen modelleri ve analiz tekniklerini finans problemlerine uygulayabilecektir.
  • Analiz ettiği veri sonuçlarını yorumlayabilecektir.
  • Paranın gelecekteki ve bugünkü zaman değeri, portföy risk ve getirisi, portföy optimizasyonu ve değerleme yöntemlerini kullanabilecektir.
  • Matematik bilgilerini finansal hesap ve modellere uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, temel matematiksel fonksiyonlar ve kalkülüs matematiği gibi konuları anlatılarak, bu bilgilerin finansal hesap ve modellere nasıl uygulandığı ve bu bilgilerin ışığı altında finansal problemlerin nasıl çözümlendiği incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Genel Açıklama: Finansta Matematiğin Önemi
2 Finansal Zaman Serileri ve Özellikleri Rachev, S., Mittnik, S., Fabozzi, F., Focardi, S. and Jasić, T., Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques. John Wiley & Sons, 2007
3 Temel İstatistik Rachev, S., Mittnik, S., Fabozzi, F., Focardi, S. and Jasić, T., Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques. John Wiley & Sons, 2007
4 Zaman Serileri Analizinde Doğrusal İlişkiler Klasik Doğrusal Regresyon Modeli Rachev, S., Mittnik, S., Fabozzi, F., Focardi, S. and Jasić, T., Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques. John Wiley & Sons, 2007
5 Doğrusal Zaman Serileri Analizi Klasik Doğrusal Regresyon Modeli Varsayımları Rachev, S., Mittnik, S., Fabozzi, F., Focardi, S. and Jasić, T., Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques. John Wiley & Sons, 2007
6 Proje -
7 Tek Değişkenli Zaman Serisi Modellemesi Rachev, S., Mittnik, S., Fabozzi, F., Focardi, S. and Jasić, T., Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques. John Wiley & Sons, 2007
8 Tek Değişkenli Zaman Serisi Modellemesi Rachev, S., Mittnik, S., Fabozzi, F., Focardi, S. and Jasić, T., Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques. John Wiley & Sons, 2007
9 Proje
10 Çok Değişkenli Modeller Rachev, S., Mittnik, S., Fabozzi, F., Focardi, S. and Jasić, T., Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques. John Wiley & Sons, 2007
11 Çok Değişkenli Modeller Rachev, S., Mittnik, S., Fabozzi, F., Focardi, S. and Jasić, T., Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques. John Wiley & Sons, 2007
12 Finansal Piyasalarda Uzun Dönemli İlişki Analizi Rachev, S., Mittnik, S., Fabozzi, F., Focardi, S. and Jasić, T., Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques. John Wiley & Sons, 2007
13 Finansal Piyasalarda Uzun Dönemli İlişki Analizi Rachev, S., Mittnik, S., Fabozzi, F., Focardi, S. and Jasić, T., Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques. John Wiley & Sons, 2007
14 Volatilitenin Modellenmesi Rachev, S., Mittnik, S., Fabozzi, F., Focardi, S. and Jasić, T., Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques. John Wiley & Sons, 2007
15 Volatilitenin Modellenmesi Rachev, S., Mittnik, S., Fabozzi, F., Focardi, S. and Jasić, T., Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques. John Wiley & Sons, 2007
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Rachev, S., Mittnik, S., Fabozzi, F., Focardi, S. and Jasić, T., Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques. John Wiley & Sons, 2007, ISBN: 978-0-471-78450-0

Önerilen Okumalar/Materyaller

James H. Stock and Mark W. Watson, Introduction to Econometrics, Pearson Education, 2003, ISBN: 978-9352863501

Marek, Capiński, Mathematics for finance: an introduction to financial engineering, Springer, 2003, 0857290819

Alpha C., Chiang, Fundamental methods of mathematical economics, Auckland : McGrawHill, 1983, 3rd edition. ISBN:9780070108134

Statistics and Business Economics by P. Newbold W. L. Carlson, B. Thorne, 8/e, Prentice Hall, ISBN:9780132745659

Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, “Essentials of Investment”, 2010, ISBN:9781259354977

John L. Teall and Iftekhar Hasan, “Quantitative Methods for Finance and Investments, 2002, ISBN9780631223399

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
2
20
40
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
45
45
    Toplam
175

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

X
2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder. X
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular.
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır. X
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.