Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 430 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansal Makroekonomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 430
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin temel amacı finansal kurumların ve finansal piyasaların modern makroekonomide, özellikle durgunluk ve krizlerdeki rolünü anlamaya çalışmaktır. Finansal sistemler ve ekonomik performans arasındaki bağlantıları teorik ve ampirik olarak tartışmak bu çerçevede ele alınacak vak’a analizleri yoluyla spesifik iş çevrimlerini tespit ederek değerlendirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal gelişmenin tarihini anlatabilecektir.
  • İş çevrimleri ve finansın makroekonomik teorilerini açıklayabilecektir.
  • Keynesyen, monetarist ,neoklasik ve finansın yeni kurumsal teorilerini tartışabilecektir.
  • Risk Modelleri ve Kredi Maliyetini açıklayabilecektir.
  • Kredi tayınlama modellerini uygulayabilecektir.
  • Para ve İstikrar Politikalarında finansal sistemlerin rolünü tartışabilecektir.
  • Bankacılık krizleri, varlık balonları, sermaye kaçışı ve uluslararası finansal krizler hakkında bilgi verebilecektir.
  • Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgi verebilecektir.
Ders Tanımı Dersin içeriği finansal kurumların ve finansal piyasaların modern makroekonomide, özellikle durgunluk ve kriz dönemlerindeki rolünü ortaya koymaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Finansal piyasalar ve finansal kurumlara giriş Modern Financial Macroeconomics: Panics, Crashes, and Crises, by Todd A. Knoop Blackwell, 2008, Chapter1
3 Finansal gelişmenin tarihi Modern Financial Macroeconomics: Panics, Crashes, and Crises, by Todd A. Knoop Blackwell, 2008, Chapter2
4 İş çevrimleri ve finansın makroekonomik teorileri Modern Financial Macroeconomics: Panics, Crashes, and Crises, by Todd A. Knoop Blackwell, 2008, Chapter3
5 İş çevrimleri ve finansın makroekonomik teorileri Modern Financial Macroeconomics: Panics, Crashes, and Crises, by Todd A. Knoop Blackwell, 2008, Chapter3
6 Keynesyen, monetarist ve neoklasik teoriler Modern Financial Macroeconomics: Panics, Crashes, and Crises, by Todd A. Knoop Blackwell, 2008, Chapter4
7 Finansın yeni kurumsal teorileri: Risk Modelleri ve Kredi Aracılılığının Maliyeti Modern Financial Macroeconomics: Panics, Crashes, and Crises, by Todd A. Knoop Blackwell, 2008, Chapter5
8 Finansın yeni kurumsal teorileri: Kredi tayınlama modelleri Modern Financial Macroeconomics: Panics, Crashes, and Crises, by Todd A. Knoop Blackwell, 2008, Chapter6
9 Arasınav
10 Para ve İstikrar Politikalarında Finansal Sistemlerin Rolü Modern Financial Macroeconomics: Panics, Crashes, and Crises, by Todd A. Knoop Blackwell, 2008, Chapter7
11 Bankacılık krizleri ve varlık balonları Modern Financial Macroeconomics: Panics, Crashes, and Crises, by Todd A. Knoop Blackwell, 2008, Chapter8
12 Bankacılık krizleri ve varlık balonları Modern Financial Macroeconomics: Panics, Crashes, and Crises, by Todd A. Knoop Blackwell, 2008, Chapter8
13 Sermaye kaçışı ve uluslararası finansal krizler Modern Financial Macroeconomics: Panics, Crashes, and Crises, by Todd A. Knoop Blackwell, 2008, Chapter9
14 Uluslararası finansal krizler: Politikalar ve Önlemler Modern Financial Macroeconomics: Panics, Crashes, and Crises, by Todd A. Knoop Blackwell, 2008, Chapter10
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Modern Financial Macroeconomics: Panics, Crashes, and Crises, by Todd A. Knoop Blackwell, 2008 ISBN:1405161817

Kitap Bölümleri ve Powerpoint slaytları

Önerilen Okumalar/Materyaller

Books

1) Principles of Macroeconomics: Global Financial Crisis Edition (with Global Economic Crisis GEC Resource Center Printed Access Card) by John B. Taylor and Akila Weerapana , SouthWestern College/West; 6th edition, 2009. ISBN-13: 978-1439078204

2) Macroeconomic Theory and Its Failings: Alternative Perspectives on the Global Financial Crisis, by Steven Kates (Editor), Edward Elgar Publications, 2010  ISBN9781848448193

Journals

1)Review of financial economics  - https://onlinelibrary.wiley.com/journal/18735924

2)Journal of financial economics  - https://www.journals.elsevier.com/journal-of-financial-economics

3)Applied financial economics  - https://www.tandfonline.com/loi/rafe20

4)Applied financial economics letters  - https://www.tandfonline.com/loi/rafl20

5)Current issues in economics and finance  - https://www.springer.com/la/book/9789811058097  

6)Journal of Business Cycle Measurement and Analysis  - https://www.oecd-ilibrary.org/economics/journal-of-business-cycle-measurement-and-analysis_17293626

Other

1)OECD www.oecd.org

2) Financial Times www.ft.com

3) Wall Street Journal www.wsj.com

4) Federal Reservehttps://www.federalreserve.gov/aboutthefed/educational-tools/chairmans-lecture-series-about.htm

5) IMF www.imf.org

6) BIS www.bis.org

7) https://www.bis.org/cbanks.htm?m=2%7C9

8) TCMB www.tcmb.org

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
16
16
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
26
26
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

X
2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder. X
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular.
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur. X
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.