Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 498 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bitirme Projesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 498
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, öğrencilerin bir dönem boyunca uluslararası ticaret / finans uygulamaları için araştırma deneyimi kazanmalarını sağlamaktır. Ders, öğrencilerin uygun bir çerçeve oluşturmalarını ve derinlemesine analiz ile kendi araştırma projelerini yürütmelerini sağlamaktadır. Bu ders öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, bilgiye erişme ve bilgiyi analiz etme gibi disiplinler arası becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler ayrıca gerçek yaşam konularını teorik bilgilerle ilişkilendirme fırsatı bulacaklardır. Bu ders, öğrencilerin yaşam boyu öğrenmeleri için gerekli araçlarla donanmalarını sağlayacak ve öğrencilerin profesyonel yaşama hazırlanmalarına yardımcı olacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Belirli bir finans/ticaret konusunda ileri düzeyde bir araştırma geliştirebileceklerdir.
  • Ticaret/finans alanında belirlenen bir araştırma konusu için ayrıntılı bir literatür taraması yapabileceklerdir.
  • Ticaret/finansa alanıyla ilgili bir olguyu analiz etmek üzere bir çerçeve oluşturabileceklerdir.
  • Seçilen konuyu uygulamak için özel analitik araç ve modellerde yetkinliklerini geliştirebileceklerdir.
  • Temel araştırma yöntem ve araçlarını uygulayabileceklerdir.
  • Ticaret/finans alanında seçtikleri bir konuda tez/proje yazabileceklerdir.
  • Araştırma konularını sunabilmek için etkili iletişim becerileri kazanabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilerin danışmanlarının yardım ve yol göstericiliğinde belirlenecek belirli bir konuda bağımsız bir araştırma yapmalarını sağlar. Bu ders ayrıca öğrencilere araştırma sorularının nasıl geliştirileceğini, bir literatür taramasının nasıl yazılacağını, uygun metodolojinin nasıl seçileceğini ve analiz yapılacağını öğretir. Bu ders süresince öğrencilerin Excel ve yazılım paketleri (Eviews, Stata vb.) uygulamalarından oluşan bir dizi derse katılmaları beklenmektedir. Bu ders ayrıca öğrencilerin danışmanları ile yapacakları haftalık toplantılar ve yürüttükleri yazılı araştırma raporunu da içermektedir. Son olarak, öğrenciler hazırladıkları projeyi dönem sonunda sunacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve İnceleme
2 Araştırmaya yönelik finans/ticaret konularının tartışılması
3 Araştırma sorusunun / konusunun geliştirilmesi ve analitik bir çerçeve oluşturulması
4 Araştırma önerisi Taslağı Ödev 1
5 Literatür taraması yapma ve yazma
6 Temel araştırma yöntemleri ve araçları için literatür taraması yapma ve araştırmaya / incelemeye devam etme
7 Temel araştırma yöntemleri ve araçları için literatür taraması yapma ve araştırmaya / incelemeye devam etme
8 Genişletilmiş yazılı araştırma önerisi Ödev 2
9 Araştırmaya devam edilmesi ve araştırma projesinin yazımı / Temel araştırma yöntemleri ve araçlarının gözden geçirilmesi
10 Araştırmaya devam edilmesi ve araştırma projesinin yazımı / Temel araştırma yöntemleri ve araçlarının gözden geçirilmesi
11 Veri ve Metodoloji Bölümünün Sonuçlandırılması Ödev 3
12 Araştırmaya devam edilmesi ve araştırma projesinin yazılması
13 Araştırmaya devam edilmesi ve araştırma projesinin yazılması
14 Araştırma projesinin sunumu
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı (Tam metin teslimi)

 

Ders Kitabı

-Gary Thomas, “How to Do Your Research Project: A Guide for  Students”, 3rd Edition Author, ISBN-13: 978-1473948877, SAGE Publications Ltd.

- Gary Koop, Analysis of Financial Data, ISBN: 978-0-470-01321-2

Önerilen Okumalar/Materyaller

İstatistiksel yazılım, araştırma makaleleri, okumalar ve referanslar gibi diğer materyaller öğretim üyesi tarafından araştırma projesinin konusuna göre verilmektedir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
1
45
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
3
20
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
16
16
Proje
1
50
50
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
174

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

X
2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. X
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular.
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır. X
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur. X
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.