Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 419 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Çevre ve İşletme ile Etkileşimi (Ticaret Kültürü)
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 419
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Miras kalan, dayatılan ya da seçilmiş kültürel bağlılıklar, uluslararası ekonomik faaliyetleri etkilemektedir. Milli sınırlar içinde yayılan bu kültürel katmanların çoğu – etnik köken, din, dil, ideolojik yönelim ve sanatsal ilgi uluslar arası iş kararlarında belirli bir etkiye sahiptir. Bu yüzden, uluslar arası iş faaliyetlerini başarıyla yürütmek için, farklı uluslar arası kültürel çevreleri anlamak esastır. Bu yüzden, bu ders öğrencilerin, farklı uluslar arası kültürel ortamlarda yer alan temel kararları anlamalarını sağlar. Uluslar arası yönetim hiçbir zaman bugünkü kadar önemli olmamıştır. Dünyanın birçok büyük firması, gerçekten küreselleşmiştir ve hatta bu şirketlerin daha küçük bölümleri giderek, işbirliğine girdikleri okyanuslar arası şirketlerle sınır ötesi faaliyetlere katılırlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kültür, siyasi yapı, döviz, coğrafya, zaman ve teknoloji ile bağlantılı olan uluslar arası ticaret ve finansman problemleri hakkında vaka analizi yapabilecektir.
  • Tek bir küresel ekonomiye doğru olan eğilimi, bunun pazarları nasıl büyüttüğünü ve çok uluslu yöneticilere uluslar arası kültürel çevre içerisinde nasıl limitsiz fırsatlar yarattığını tartışabilecektir.
  • Uluslar arası işletmecilik yaparken, korumacılık vakaları karşısında uluslar arası kültürün netliğini ve bunların uluslar arası işletme kararlarına olan etkisini ifade edebilecektir.
  • Uluslar arası işletme ve ticaret bağlamında, yeniye karşı eski, açıklık ve yaratıcılık konularını tartışabilecektir.
  • Kültürler arası çevrede ve uluslar arası iş dünyasında kullanılan temel tanım ve terimleri açıklayabilecektir.
  • Çok uluslu şirketlerin performansını arttırmak için sınır ötesi uluslar arası ticaret ve iş faaliyetlerinin önemini tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders çokuluslu şirketler arasındaki kültürel ve davranışsal ilişkileri inceleyecek, ayrıca ders verimli ve etkili bir uluslar arası iş performansı gerçekleştirmek için hem yurtiçi hem de yurtdışı kültürel ortamları analiz edecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş -
2 Uluslararası Ticarette Kültürel Çevre International Business: The New Realities, 4th Edition, S. Tamer Cavusgil, Georgia State University Gary Knight, Willamette University, John Riesenberger, ©2017, Pearson
3 Hofstede'nin Kültürel Boyutlar Teorisi ve Pratikte Uygulanması Ders Notları
4 Erin Meyer - Kültür Haritası ve Pratikte Uygulanması Ders Notları
5 Erin Meyer - Kültür Haritası ve Pratikte Uygulanması Ders Notları
6 Lewis Modeli ve Pratikte Uygulanması Ders Notları
7 Ara Sınav
8 Küresel İş Kültürü ve Müzakereler -How to negotiate anything with anyone anywhere around the world / Frank L. Acuff.—3rd ed., ISBN 978–0-8144–8066–3 (pbk.), 2008
9 Küresel İş Kültürü ve Müzakereler -How to negotiate anything with anyone anywhere around the world / Frank L. Acuff.—3rd ed., ISBN 978–0-8144–8066–3 (pbk.), 2008
10 Küresel İş Görgü Kuralları Beverly Langford - The Etiquette Edge_ Modern Manners for Business Success-AMACOM (2016) Jeanette S. Martin, Lillian H. Chaney - Global Business Etiquette_ A Guide to International Communication and Customs (2006)
11 Küresel İş Dünyasında Görgü Kuralları Beverly Langford - The Etiquette Edge_ Modern Manners for Business Success-AMACOM (2016) Jeanette S. Martin, Lillian H. Chaney - Global Business Etiquette_ A Guide to International Communication and Customs (2006)
12 Küresel İş Dünyasında Görgü Kuralları -Beverly Langford - The Etiquette Edge_ Modern Manners for Business Success-AMACOM (2016) Jeanette S. Martin, Lillian H. Chaney - Global Business Etiquette_ A Guide to International Communication and Customs (2006)
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavları

 

Ders Kitabı

International Business: The New Realities, 4th Edition, S. Tamer Cavusgil, Georgia State University Gary Knight, Willamette University, John Riesenberger, ©2017, Pearson ISBN-10: 9789332584518

Global Business Management: ACross Cultural Perspectives. Abel Adekola and Bruno S. Sergi, Ashgata eBook,2007. World Development, Volume 38,Issue I, January 2010, Business Horiz0ns, Volume 44, Issue 6, NovemberDecember 2001 ISBN-10: 9780754671121

Abel Adekola and Bruno S. Sergi, Ashgata eBook,2007.How to negotiate anything with anyone anywhere around the world / Frank L. Acuff.—3rd ed., ISBN 978–0-8144–8066–3 (pbk.), 2008 ISBN 978–0-8144–8066–3

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Financial Times www.ft.com

Wall Street Journal www.wsj.com

Dünya Gazetesi www.dunya.com

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
1.5
15
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
1
13
13
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
141

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

X
2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur. X
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular.
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır. X
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur. X
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.