Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 210 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansal Kurumlar ve Piyasalar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 210
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Ders finansal piyasalar ve kurumları, uluslararası ortamda değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ders finansal varlıklar kavramı, bu varlıkların modern ekonomi ve mali piyasalar içindeki rollerinin anlatımıyla başlar. Derste finansal aracılar, görevleri, kısaca onların aktif / pasif yönetimi ve finansal yenilik, varlık menkul kıymetleştirme ve küreselleşme gibi son gelişmeler üzerine odaklanılacaktır. Devletin finans piyasasındaki rolü Türkiye üzerinden işlenecektir. Yakın tarihi göz önüne alındığında, bu konu çok önemlidir. Ayrıca; derste mevduat kuruluşları, Merkez Bankası, para yaratma ve para politikası konuları ele alınmaktadır. Yine bu konuların ele alınışında Türk bankacılık sektörü ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası esas alınacaktır. Sigorta şirketleri, yatırım şirketleri, emeklilik fonları, devlet iç borçlanması, menkul kıymet piyasaları incelenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finans piyasalarını, finansal aracıları ve rollerini sıralayabilecektir.
  • Finans piyasalarının ekonomideki yeri ve önemini tartışabilecektir.
  • Finans piyasalarının işlemcilerini ve çalışma prensipleri hakkında bilgi verebilecektir.
  • Uluslararası finans sistemini açıklayabilecektir.
  • Finansal varlıkları ve bu varlıkların ekonomi içindeki rolleri açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin içeriğini, gelişmiş ülkeler ve Türkiye’deki mali kurumlar ve piyasalar ile bunların birbirleri ile olan etkileşimlerini incelenmesi oluşturacaktır. Derste işlenecek temel konu başlıkları, finansal kurumların gelişimi, bu kurumların mevcut finansal sistem içerisindeki yeri ve önemi, mali piyasaların işleyişi, bu piyasaların ekonomiye etkileri ile ileriye dönük gelişme stratejileri olarak sıralanabilir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Para ve Finansal Sistem & Akademik Dürüstlük Money, Banking and Financial Markets, 6th Edition, Stephen G. Cecchetti & Kermit L. Schoenholtz Chapter 1 & Academic Honesty Policy
2 Para ve Ödeme Sistemleri Money, Banking and Financial Markets, 6th Edition, Stephen G. Cecchetti & Kermit L. Schoenholtz Chapter 2
3 Yatırım araçları, finansal piyasalar ve finansal kurumlar Money, Banking and Financial Markets, 6th Edition, Stephen G. Cecchetti & Kermit L. Schoenholtz Chapter 3
4 Gelecekteki değer, Şimdiki değer ve Faiz oranları Money, Banking and Financial Markets, 6th Edition, Stephen G. Cecchetti & Kermit L. Schoenholtz Chapter 4
5 Riski anlamak Money, Banking and Financial Markets, 6th Edition, Stephen G. Cecchetti & Kermit L. Schoenholtz Chapter 5
6 Finansal aracılık ekonomisi Money, Banking and Financial Markets, 6th Edition, Stephen G. Cecchetti & Kermit L. Schoenholtz Chapter 11
7 Finansal endüstri yapısı Money, Banking and Financial Markets, 6th Edition, Stephen G. Cecchetti & Kermit L. Schoenholtz Chapter 13
8 Ara Sınav
9 Finansal sistemin düzenlenmesi Money, Banking and Financial Markets, 6th Edition, Stephen G. Cecchetti & Kermit L. Schoenholtz Chapter 14
10 FRED Veritabanı İleri Kullanımı MS Excel kullanımı
11 Merkez bankası bilançosu ve para arzı süreci Money, Banking and Financial Markets, 6th Edition, Stephen G. Cecchetti & Kermit L. Schoenholtz Chapter 16
12 Merkez bankası bilançosu ve para arzı süreci Money, Banking and Financial Markets, 6th Edition, Stephen G. Cecchetti & Kermit L. Schoenholtz Chapter 17
13 Modern para politikası ve merkez bankacılığında karşılaşılan zorluklar Money, Banking and Financial Markets, 6th Edition, Stephen G. Cecchetti & Kermit L. Schoenholtz Chapter 23
14 Ders Kitabı (Veri Keşif Uygulamaları) Money, Banking and Financial Markets, 6th Edition, Stephen G. Cecchetti &Kermit L. Schoenholtz
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Cecchetti, S. and Schoenholtz, K., 2021. Money, Banking and Financial Markets. 6th ed. McGraw-Hill Education. ISBN: 9781260226782

Önerilen Okumalar/Materyaller

Newspapers: Financial Times, Dünya Gazetesi

Magazines: The Economist

TV: Bloomberg Europe, Cnbc-e, BloombergHT.

Textbook Blog: www.moneyandbanking.com

Database: http://research.stlouisfed.org/fred2/ FRED® ,

Web Pages: www.bis.org , www.imf.org

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
44
44
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

X
2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. X
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar. X
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular.
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.