Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 223 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Ticari İşlemler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 223
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders uluslararası ticari işlemler ve bu işlemler ile ilgili düzenlemelere bir giriş olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu bağlamda, dersin amacı Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) ve örgütün yatırımlara ilişkin düzenlemeleri(GATT, GATS, TRIPS, TRIMs gibi) ile örgüt rejimi altında çözüme kavuşturulan anlaşmazlıklar gibi konuları incelemektedir. Ayrıca, uluslararası ticaret hukukunun ve kurumların (UNCITRAL, UNIDROT) birleştirilmesi, uluslararası satış hukuku ile uluslararası ulaştırma, ödeme, vergilendirme ve ticarette teslim kozları gibi konulara değinmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası ekonomi hukukunun ve taraflarının kaynaklarını açıklayabilecektir.
  • Avrupa Birliği gibi uluslararası ekonomik sistemler ve Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü gibi başlıca örgütler hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
  • Bir satış sözleşmesi hazırlayabilecektir, CSIG, uluslararası ticaret hukukunun birleşmesi ve UNCITRAL, UNIDROIT gibi kurumlar hakkında bilgi verebilecektir.
  • Uluslararası servis ticaretini ve Uluslararası Servis Ticareti Genel Anlaşması’nı (GATS) tanımlayabilecektir.
  • Fikri mülkiyet ve Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması hakkında bilgi verebilecektir.
  • Uluslararası ticari teslim şekillerini (incoterms) tanımlayabilecektir.
  • Uluslararası taşımacılık hakkında bilgi verebilecektir.
  • Çokuluslu şirketleri, doğrudan yabancı yatırımları ve Ticaretle Bağlantılı Yatırım Tedbirleri Anlaşması’nı (TRIMS) tartışabilecektir.
  • Uluslararası ödemeleri ve uluslararası operasyonların finansmanını tartışabilecektir. Ayrıca akreditif, gümrük birliği, belgeli krediler, konşimento, emre yazılı senetler ve ihracat kredisi kuruluşları gibi terimleri tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Ders, uluslararası ticareri işlemler ve bu işlemler ile ilgili düzenlemeler üzerine odaklanmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders Notları
2 Politik Ekonomi ve Uluslararası Aktörler Ders Notları
3 Politik Ekonomi ve Uluslararası Aktörler Ders Notları
4 Uluslararası Ticaret Belgeleri Ders Notları
5 Uluslararası Ödeme Yöntemleri Ders Notları
6 Uluslararası Ödeme Yöntemleri Ders Notları
7 Ara Sınav -
8 Teslim Koşulları Ders Notları
9 Teslim Koşulları Ders Notları
10 Çevrimiçi İhracat Pazar Araştırması Ders Notları
11 Çevrimiçi İhracat Pazar Araştırması - Uygulama -
12 Sunumlar
13 Sunumlar
14 Dönemin Gözden Geçirilmesi
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavları

 

Ders Kitabı

Ders Notları

Önerilen Okumalar/Materyaller Önemli Referanslar: Folsom, R. H., Gordon, M.W. and Spanogle, J. A. (2005). Principles of International Business Transactions, Trade & Economic Relations, Concise Hornbook Series, Thomson West, St. Paul. Folsom, R. H., Gordon, M.W. and Spanogle, J. A. (2009). International Trade and Economic Relations, Concise Hornbook Series, West, St. Paul. Folsom, R. H., Gordon, M.W. and Spanogle, J. A. (2009). International Business Transactions, West, St. Paul. Ek Okuma Materyalleri: Doğan, V. (2011). Banka Teminat Mektupları, Seçkin, Ankara. Durukanoğlu, N. (2008). Dış Ticaret Dünyası, Beta, İstanbul. Ekşi, N. (2010). Milletlerarası Ticaret Hukuku, Beta, İstanbul. Kayıhan, Ş. and Eski, M. (2010). Uluslararası Ekonomi Hukuku, Seçkin, Ankara. Reisoğlu, S. (2009). Banka Teminat Mektupları ve Kontrgarantiler, Ankara. Reisoğlu, S. (2009). Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Akreditif, Ankara. Turhan, N. (2010). Dış Ticaret ve Akreditifli İşlemlerin Uluslararası Uygulamaları Kılavuzu, Adalet, Ankara.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
175

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. X
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur. X
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular. X
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.