Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

BA 221 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansal Muhasebe
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 221
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere muhasebe uygulama ve pratiklerini öğretmeye yönelik giriş bilgileri vermektedir. Dersin temel amacı muhasebe bilgilerinin mahiyeti ve karar alıcılarının bu bilgileri nasıl kullandığını göstermektedir. Ders boyunca öğrencilere muhasebenin temel kavramları öğretilecek böylelikle muhasebe bilgilerinin yönetici seviyesinde kullanımı anlatılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletme işlemlerinin varlıklar, borçlar, öz kaynaklar, giderler ve gelirler şeklinde temel muhasebe uygulamasını yapabilecektir.
  • Günlük defter kaydı, T hesapları (büyük defter), mizan, değerleme ve kapanış kayıtlarını hazırlayabilecektir
  • Temel finansal tabloları hazırlayabilecektir.
  • Defter kayıtlarını, malların maliyet hesaplarını ve ana ticari işlemleri yapabilecektir.
  • Başlıca amortisman yöntemlerini bilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilere finansal tablo kullanımını ve hazırlanmasını öğretme amacıyla tasarlanmış giriş düzeyinde bir muhasebe dersidir. Geleceğin yöneticileri olacak öğrencilerin, işletmelerin karar verme süreçlerinde neden muhasebe ilkelerine, usullerine ve finansal tablolara ihtiyaç duyulduğunu farketmeleri gerekmektedir. Bu amaçla, derste temel muhasebe ilkeleri ve finansal tablo hazırlamak ve analiz etmek için gerekli kayıt süreci ve araçlar ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Muhasebeye Giriş Şımga-Muğan, C., Hoşal-Akman, N. (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, McGraw-Hill Chapter 1
2 Muhasebe Çevresine Bakış Şımga-Muğan, C., Hoşal-Akman, N. (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, McGraw-Hill Chapter 1
3 Finansal Tablolar ve Temel Muhasebe Kavramları Şımga-Muğan, C., Hoşal-Akman, N. (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, McGraw-Hill Chapter 2
4 Finansal Tablolar ve Temel Muhasebe Kavramları Şımga-Muğan, C., Hoşal-Akman, N. (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, McGraw-Hill Chapter 2
5 Muhasebe Döngüsünün Tamamlanması - Temel Finansal Tabloların Hazırlanması Şımga-Muğan, C., Hoşal-Akman, N. (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, McGraw-Hill Chapter 3
6 Muhasebe Döngüsünün Tamamlanması - Temel Finansal Tabloların Hazırlanması Şımga-Muğan, C., Hoşal-Akman, N. (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, McGraw-Hill Chapter 3
7 Emtia İşlemleri Şımga-Muğan, C., Hoşal-Akman, N. (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, McGraw-Hill Chapter 4
8 Stoklar Şımga-Muğan, C., Hoşal-Akman, N. (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, McGraw-Hill Chapter 5
9 Dönen Varlıklar ve Kısa Vadeli Yükümlülükler Şımga-Muğan, C., Hoşal-Akman, N. (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, McGraw-Hill Chapter 7&8
10 Dönen Varlıklar ve Kısa Vadeli Yükümlülükler Şımga-Muğan, C., Hoşal-Akman, N. (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, McGraw-Hill Chapter 7&8
11 İşletme Kapasitesi Ölçüleri - Duran Varlıklar Şımga-Muğan, C., Hoşal-Akman, N. (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, McGraw-Hill Chapter 10
12 Uzun Vadeli Borçlar ve Özkaynak Şımga-Muğan, C., Hoşal-Akman, N. (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, McGraw-Hill Chapter 11&12
13 Finansal Tablolar ve Temel Analiz Şımga-Muğan, C., Hoşal-Akman, N. (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, McGraw-Hill Chapter 14
14 Finansal Tablolar ve Temel Analiz Şımga-Muğan, C., Hoşal-Akman, N. (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, McGraw-Hill Chapter 14
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Şımga-Muğan, C., Hoşal-Akman, N. (2012), Principles of Financial Accounting, 5th Edition, McGraw-Hill, ISBN 9780077145934

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0077138058/information_center_view0/book_preface.html

Williams, J.R., Haka, S.F., Better, M.S., Carcello, J.V. (2021), Financial & Managerial Accounting. The basis for business decisions, 19th Edition, McGraw-Hill Education, ISBN10: 1260247937 (Online book and assessment tool)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
19
19
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
18
18
Final Sınavı
1
27
27
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular.
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.