Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 402 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Birliğinde Ticaret ve Finansman
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 402
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Avrupa Birliğindeki gelişmeleri ve Avrupa Birliğinin büyüyen ve küreselleşen dünya ekonomisine katkılarını özellikle ticaret ve finance vurgusuyla belirlemek ve değerlendirmektir. Ders, öğrencilere AB’ deki yaşanmakta olan gelişmeleri ve AB’ nin gelişmekte ve gelişmiş olan diğer ülkelerle olan ticari ve finansal ilişkilerini izlemek ve analiz etmek ve için temelleri oluşturacaktır. Derste entegrasyon süreci ve güncel ekonomik, politik ve sosyal durumlar ele alınacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ticaret ve finansman ile ilgili bilgileri kullanabilecektir.
  • Uluslar arası konularda bilgi ve farkındalık gösterecektir.
  • Çok uluslu ortamlarda görev yapabilecektir.
  • AB’deki ticaret ve finansman modelleri hakkında bilgi verebilecektir.
  • Temel ekonomi ve finans ilkelerini tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Temel oluşturmak üzere bölgesel ekonomik birlik türleri, parasal birlik,Avrupanın ekonomik ve parasl birleşmesinin arkasındaki nedenler ve tarihçesi tartışılacak, ve AB ini diğer ülkeler ve Türkiye ile ekonomik ilişkileri analiz edilecektir. AB ini finansal yapısı , özellikle EURO, ve AB nin Merkez Bankası,Finansal İstikrar Mekanizması konuları kapsanacaktır. Dönemin ikinci yarısında öğrenciler,bir AB ülkesinin ekonomik ve özellikle ticaret ve finansmanını irdeleyen grup projesi hazırlayıp, sunacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: AB'de Borç Krizi - 2011-2012 Tekrar Gözden Geçirme
2 Bölgesel Ekonomik Entegrasyon Modları ve Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği David N. Balaam and Michael Veseth. “The European Union: The Economics and Politics of Integration” in Introduction to Political Economy, Second Edition, 2001. p. 231-251Hitiris, Chp. 1
3 Optimum Para Birimi Alanları DeGrauwe. Chp. 1 & 2 Baldwin and Wyplosz, Chp. 11
4 Ortak Para Biriminin Faydaları ve Maliyeti DeGrauwe, Chp. 3 & 4
5 Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Merkez Bankası Avrupa Finansal İstikrar Fonu DeGrauwe, Chp. 8 Caner Bakır, Merkezdeki Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Uluslararası Bir Karşılaştırma. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007. EU Website and pertinent articles
6 Maliye Politikası ve İstikrar ve Büyüme Paktı Baldwin and Wyplosz. Chp. 18 DeGrauwe, Chp. 10
7 Ara Sınav
8 AB'de Dış Ticaret Politikası Hitiris, Chp. 8, Baldwin and Wyplosz, Chp. 15 Nello, Chp. 18-19,McDonald and Dearden, Chp12.
9 AB içi Ticaret EUROSTAT Statistics Pertinent Articles
10 AB üyesi olmayan ülkeler ile ticaret, AB - Türkiye arası ticaret EUROSTAT Statistics T.C. Ekonomi Bakanlığı Foreign Trade Statistics and Reports Pertinent Articles
11 Ülke Rapor Sunumu
12 Ülke Rapor Sunumu
13 Ülke Rapor Sunumu
14 Ülke Rapor Sunumu
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Sunum notları, güncel haberler
Önerilen Okumalar/Materyaller Ulusal ve uluslararası yayın yapan gazetelerin haberleri, ekonomik ve finansal veri tabanları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
5
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
15
15
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder. X
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular.
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur. X
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar. X
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.