Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 312 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansal Yönetim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 312
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin esas amacı öğrencileri yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri ile ilgili bilinçlendirmek ve bu projeleri finanse edebilecek yolları, teknikleri ve sermayenin maliyeti kavramını öğretmektir. Konularla ilgili temel kavramlar öğrencilere sistematik bir çerçevede öğretilerek teorik altyapının oluşturulması hedeflenmektedir. Aynı zamanda, konularla ilgili uygulamaya yönelik problemlerin çözülmesi ile öğrencilerin analitik düşünme ve yorum yapma yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hisse senedi değerleme yöntemini ve piyasa etkinliği kavramını açıklayarak, serbest nakit akışı yöntemi, defter değeri ve likiditasyon değeri yaklaşımlarını tartışabilecektir.
  • Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (Capital Asset Pricing Model)’ni kullanabilcektir.
  • Finansal kararlar, getiri, risk ve firma değeri arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir.
  • Sermaye bütçelemesi ile ilgili kavramları ve yatırım projesi değerlendirme yöntemlerini açıklayabilecektir.
  • Sermaye bütçelemesinde karşılaşılacak nakit akışlarını hesaplayarak, yatırım projelerinin değerlendirebilecektir.
  • Sermayenin maliyeti kavramını açıklayarak, işletmenin ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini hesaplayabilecektir.
  • İşletme için kaldıraç kavramını açıklayarak, optimal sermaye yapısını belirleyebilecektir.
  • Finansal varlıklarda risk ve getiriyi hesaplayabilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin içeriğini uzun vadeli finansman kaynakları, işletmelerin yatırım kararları, yatırım kararlarının alınabilmesi için gerekli nakit akımları, yatırım projelerinin değerlendirilmesi, sermaye maliyeti, kaldıraç ve optimal sermaye yapısı kavramları oluşturur.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tahvil Değerlemesi Principles of Managerial Finance, by Zutter, C. and Smart, S. (Prentice Hall – Fifteenth Edition):Chapter 6
2 Tahvil Değerlemesi Principles of Managerial Finance, by Zutter, C. and Smart, S. (Prentice Hall – Fifteenth Edition):Chapter 6
3 Hisse Senedi Değerlemesi Principles of Managerial Finance, by Zutter, C. and Smart, S. (Prentice Hall – Fifteenth Edition):Chapter 7
4 Hisse Senedi Değerlemesi Principles of Managerial Finance, by Zutter, C. and Smart, S. (Prentice Hall – Fifteenth Edition):Chapter 7
5 Risk ve Getiri Principles of Managerial Finance, by Zutter, C. and Smart, S. (Prentice Hall – Fifteenth Edition):Chapter 8
6 Risk ve Getiri Principles of Managerial Finance, by Zutter, C. and Smart, S. (Prentice Hall – Fifteenth Edition):Chapter 8
7 Ara sınav
8 Sermaye Maliyeti Principles of Managerial Finance, by Zutter, C. and Smart, S. (Prentice Hall – Fifteenth Edition):Chapter 9
9 Sermaye Maliyeti Principles of Managerial Finance, by Zutter, C. and Smart, S. (Prentice Hall – Fifteenth Edition):Chapter 9
10 Sermaye Bütçelemesinde Kullanılan Yöntemler Principles of Managerial Finance, by Zutter, C. and Smart, S. (Prentice Hall – Fifteenth Edition):Chapter 10
11 Sermaye Bütçelemesinde Kullanılan Yöntemler Principles of Managerial Finance, by Zutter, C. and Smart, S. (Prentice Hall – Fifteenth Edition):Chapter 10
12 Final Sınavı -
13 - -
14 - -
15 - -
16 - -

 

Ders Kitabı

Yukarıda bahsedilen kitap bölümleri ve Powerpoint notları

Zutter, C. and Smart, S., 2019. Principles of Managerial Finance. 15th ed. PEARSON. ISBN: 978-0134476315

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Business Week - https://www.bloomberg.com/businessweek

Fortune - http://fortune.com/

Forbes - https://www.forbes.com/

Financial Times -https://www.ft.com/

Wall Street Journal - https://www.wsj.com/

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
15
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
3
9
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
28
28
Final Sınavı
1
32
32
    Toplam
174

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. X
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar. X
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular. X
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır. X
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.