Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 222 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Ticaret ve Yatırım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 222
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, küresel iş ortamı çerçevesinde uluslararası ticaret ve yatırımın kapsamlı bir analizini sağlar. Ders, (1) dünya kültürlerinin, ülkelerinin ve bölgelerinin nasıl ve neden farklı olduğunu açıklamayı, (2) uluslararası ticaret ve yatırım ekonomisini ve politikasını kapsamayı, (3) etik, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlikle ilgili uluslararası konuları ele almayı, (4) küresel para sisteminin işlevlerini ve biçimini açıklamayı, (5) uluslararası ticaretin stratejilerini ve yapılarını incelemeyi ve (6) uluslararası bir işletmenin çeşitli işlevlerinin özel rollerini değerlendirmeyi, amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Küreselleşmenin ana itici güçlerini, küreselleşme teriminin ne anlama geldiğini ve küresel ekonominin değişen doğasını tanımlayabilir.
  • Ülkelerin siyasi, ekonomik ve yasal sistemlerinin nasıl farklılaştığını tartışabilir.
  • Ulusların neden birbirleriyle ticaret yaptığını, hükümetlerin belirli endüstrilerde ulusal rekabet avantajını teşvik etmede proaktif bir rol oynayabileceği savlarının argümanlarını açıklayabilir.
  • Dünya ekonomisindeki doğrudan yabancı yatırım (DYY) ile ilgili mevcut eğilimleri tanımlayıp ve siyasi ideolojilerin, bir hükümetin DYY'ye yönelik tutumunu nasıl şekillendirdiğini tartışabilir.
  • Uluslararası iş stratejisi kavramını ve firmaların küresel olarak büyümesiyle beraber gelirlerini ve kârı nasıl artırabileceklerini detaylandırabilir.
  • Dış genişlemeyi düşünen firmaların vermesi gereken üç temel kararı çözümleyebilir: hangi pazarlara girilecek, bu pazarlara ne zaman ve hangi ölçekte girilecek.
  • Küresel üretim ve tedarik zinciri yönetimi kararlarının birçok küresel şirket için neden merkezi öneme sahip olduğunu açıklayabilecek.
  • İş analitiğinin ve uluslararası pazar araştırmasının önemini açıklayabilir.
Ders Tanımı Ders, uluslararası işletme, ticaret ve yatırım kavramlarının uygulamalarına odaklanmaktadır. Kurs ayrıca önemli teorileri öğrenciler için erişilebilir ve ilginç hale getirir. Ders ayrıca öğrencilere makro ortamdaki değişikliklerin uluslararası iş uygulamalarını nasıl etkilediğini de çözümlemesini sağlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Küreselleşme Charles W. L. Hill, (2022), Global Business Today, 12e, McGraw Hill, Chapter-1, p.1-39
3 Siyasi, Ekonomik ve Yasal Sistemlerde Ulusal Farklılıklar Charles W. L. Hill, (2022), Global Business Today, 12e, McGraw Hill, Chapter-2, p.40-64
4 Ekonomik Gelişmede Ulusal Farklılıklar Charles W. L. Hill, (2022), Global Business Today, 12e, McGraw Hill, Chapter-3, p.65-95
5 • Kültür Farklılıkları • Etik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Charles W. L. Hill, (2022), Global Business Today, 12e, McGraw Hill, Chapter-4, p. 96-136 Chapter-5, p. 137-167
6 Uluslararası Ticaret Teorisi Charles W. L. Hill, (2022), Global Business Today, 12e, McGraw Hill, Chapter-6, p. 168-208
7 Ara Sınav
8 •Hükümet Politikası ve Uluslararası Ticaret •Doğrudan Yabancı Yatırımlar Charles W. L. Hill, (2022), Global Business Today, 12e, McGraw Hill, Chapter-7, p. 209-239 Chapter-8, p. 240-272
9 Bölgesel ekonomik entegrasyon Charles W. L. Hill, (2022), Global Business Today, 12e, McGraw Hill, Chapter-9, p. 273-307
10 Döviz Piyasası ve Uluslararası Para Sistemi Charles W. L. Hill, (2022), Global Business Today, 12e, McGraw Hill, Chapter-10, p. 308-337 Chapter-11, p. 337-367
11 Uluslararası İşletme Stratejisi Charles W. L. Hill, (2022), Global Business Today, 12e, McGraw Hill, Chapter-12, p. 368-410
12 Gelişmiş ve Gelişmekte olan Piyasalara Giriş Charles W. L. Hill, (2022), Global Business Today, 12e, McGraw Hill, Chapter-13, p. 411-439
13 İhracat, İthalat ve Karşı Ticaret Charles W. L. Hill, (2022), Global Business Today, 12e, McGraw Hill, Chapter-14, p. 440-466
14 • Küresel Üretim ve tedarik Zinciri Yönetimi • Küresel Pazarlama ve İş Analitiği Charles W. L. Hill, (2022), Global Business Today, 12e, McGraw Hill, Chapter-15, p. 467-500 Chapter-16, p. 500-539
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Charles W. L. Hill, (2022), Global Business Today, 12e, McGraw Hill, ISBN: 978-1-264-06750-3

Önerilen Okumalar/Materyaller

Foreign Trade Data: https://www.census.gov/foreign-trade/data/index.html 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
44
44
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. X
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur. X
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular. X
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.