Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 416 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sigortacılık Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 416
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Risk ve sigortacılık yönetiminin öneminin açıklamak.Sigortacılıktaki risk türlerinin irdelemek. Firmanın sermaye ihtiyacı ve etkisini açıklamak. Sigorta şirketlerinin yönetim yapısını açıklamak. Sigortacılık mevzuatının rolü ve etkisini irdelemek. Sigorta şirketlerinde risk ve yatırım yönetimi süreci ve rolünün öğretmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler sigorta şirketlerinin yönetim yapısını açıklayabilecektir.
  • Sigortacılık mevzuatının rolü ve etkisini ifade edebilecektir.
  • Sigorta şirketlerinde risk ve yatırım yönetimi süreci ve rolü hakkında vaka analizleri yapabilecektir.
  • Sigortacılıktaki risk türlerini tanımlayabilecektir.
  • Firmanın sermaye ihtiyacı ve etkisini analiz edebilecektir.
  • Risk ve sigorta yönetiminin önemini tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilere sigorta ve risk yönetiminin temel kavramlarını, prensipleri ile temel risk ve sigorta yönetim araçlarını tanıtmaktadır. Derste işlenen konular arasında, sigorta sektörünün yönetim ve hukuki yapısı, risk kavramı ve sigortacılıkta risk yönetiminin nasıl uygulandığı sayılabilir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Risk ve sigorta yönetimindeki temel prensipler Rejda, George E., Principles of risk management and insurance, 10th ed., Addison-Wesley
2 Risk ve sigorta yönetimindeki temel prensipler Rejda, George E., Principles of risk management and insurance, 10th ed., Addison-Wesley
3 Risk ve sigortacılıkta genel yasal prensipler Rejda, George E., Principles of risk management and insurance, 10th ed., Addison-Wesley
4 Risk ve sigortacılıkta genel yasal prensipler Rejda, George E., Principles of risk management and insurance, 10th ed., Addison-Wesley
5 Sigortacılıkta risk türleri: Şahsi Mal ve Sorumluluk sigortaları Rejda, George E., Principles of risk management and insurance, 10th ed., Addison-Wesley
6 Sigortacılıkta risk türleri: Ticari Mal ve Sorumluluk sigortaları Rejda, George E., Principles of risk management and insurance, 10th ed., Addison-Wesley
7 Ara Sınav
8 Sigorta Şirketlerinin Finansal Değerlendirilmesi Rejda, George E., Principles of risk management and insurance, 10th ed., Addison-Wesley
9 Sigorta Şirketlerinin Finansal Değerlendirilmesi Rejda, George E., Principles of risk management and insurance, 10th ed., Addison-Wesley
10 Sigortacılıkta Risk ve Yatırım Yönetim Araçları ve Süreci Rejda, George E., Principles of risk management and insurance, 10th ed., Addison-Wesley
11 Sigortacılıkta Risk ve Yatırım Yönetim Araçları ve Süreci Rejda, George E., Principles of risk management and insurance, 10th ed., Addison-Wesley
12 Proje Sunumu
13 Proje Sunumu
14 Dönemin Gözden Geçirilmesi
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Rejda, George E., Principles of risk management and insurance, 10th ed., Addison-Wesley, ISBN: 978-0-321-46857-4

Yukarıda belirtilen kitap, sunum notları, güncel haberler

Önerilen Okumalar/Materyaller Ulusal ve uluslararası yayın yapan gazetelerin haberleri, sigortacılıkla ilgili dergiler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
4
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
8
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
4
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
1
6
6
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
16
16
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

X
2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur. X
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular. X
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

X
11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.