Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 112 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Ticaret ve Finansa Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 112
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı esas olarak yazılı, sözlü ve kişilerarası iletişim teorisinin genel olarak iş ortamında ve özelde uluslararası ticaret ve yatırım ortamında uygulanmasını geliştirmektir. İlgili teoriye genel bir bakışla, öğrenciler, sınıf içi sunumlar, eleştiriler ve tartışmaların yanı sıra, verilen projeler ve alıştırmalar yoluyla iş iletişimi becerilerini geliştirirler. Bilgisayar okur yazarlığının önemli bir derecesi olduğu gibi, sözlü ve yazılı İngilizce'de yüksek düzeyde yeterlilik olduğu varsayılmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Belirli ticaret ve finans bilgisi veya profesyonlik gerektiren konularda hazırlıksız ve planlı bir sözlü sunum yapabilecek.
  • Kendi yazılarını veya konuşmalarını ve diğer öğrencilerin yazma veya konuşmalarını geliştirmelerini sağlamak için etkili ve faydalı geri bildirim sağlayıcı tahlillerde bulunabilecek.
  • Yapıyı, hedef kitleyi ve farklı mesaj türlerini ele alan yazılı mesajlar ayrıntılandırabilecek
  • İlgili veri tabanlarına (yani Merkez Bankaları veri tabanı, FRED veri tabanı, v.b.) erişerek ulaşılan verilerin temel ön analizini yürütebilecek.
  • İlgili web sitelerini ziyaret ederek uluslararası ve önde gelen kurumların sistemsel işleyişini açıklayabilecek.
  • Geliştirilen finansal okuryazarlık becerileri aracılığıyla temel finansal araçları ve yatırım analizini açıklayabilecek.
Ders Tanımı Bu ders, uluslararası ticaret ve finansın temel kavramlarını, uluslararası ticaret ve finansın birbiriyle ilişkisini, mikro ve makro çevrelerini detaylı olarak inceler. Ders, öğrencinin işle ilgili çeşitli amaçlarla kullanabileceği sözlü ve yazılı becerilerini güçlendirmek için tasarlanmıştır. Ders ayrıca günümüzde uluslararası ticaret ve finans alanında yaygın olarak kullanılan çeşitli iletişim teknolojilerine aşinalık düzeylerini artıracaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Ticaret ve Finansa Giriş
2 Güvenilirlik Oluşturmak Peter W. Cardon, (2021), Business Communication, Developing Leaders for a Networked World, 4e, McGraw Hill, Chapter-1, p.1-23
3 Takım İletişimi ve Zor Konuşmalar Peter W. Cardon, (2021), Business Communication, Developing Leaders for a Networked World, 4e, McGraw Hill, Chapter-3, p.72-105
4 Ticaret ve Finansta Genel Konular Dersin Notları
5 Etkili İş Mesajları Oluşturma Peter W. Cardon, (2021), Business Communication, Developing Leaders for a Networked World, 4e, McGraw Hill, Chapter-5, p. 142-171
6 Para ve Finansal Sisteme Giriş Stephen Cecchetti & Kermit L. Schoenholtz (2021), Money, Banking, and Financial Markets, 6e, McGraw Hill, Chapter-1, p.1-21
7 Finansal Araçlar, Finansal Piyasalar ve Finansal Kurumlar Stephen Cecchetti & Kermit L. Schoenholtz (2021), Money, Banking, and Financial Markets, 6e, McGraw Hill, Chapter-3, p.44-72
8 Finansta Etik https://www.cfainstitute.org/en/ethics-standards/ethics/code-of-ethics-standards-of-conduct-guidance
9 Excel ile Veri Analizi • Central Bank of the Republic of Turkey • FRED Data
10 Financial Times Okumak ve Anlamak (Financial Times'dan Makale İncelemesi) Reading and Understanding Financial Times, Kevin Boakes, 2008, Prentice Hall
11 Ara Sınav
12 • Hükümet Politikası ve Uluslararası Ticaret • Uluslararası İşletme Stratejisi Charles W. L. Hill, (2022), Global Business Today, 12e, McGraw Hill, Chapter-7, p.209-239 Chapter-12, p.368-410
13 • İşletme Raporları için Araştırma ve İş Önerileri ve Planlama • İş Tekliflerini ve İş Raporlarını Tamamlama Peter W. Cardon, (2021), Business Communication, Developing Leaders for a Networked World, 4e, McGraw Hill, Chapter-12/13, p.368-438
14 • Sunumları Planlama • Sunumlar Yapmak Peter W. Cardon, (2021), Business Communication, Developing Leaders for a Networked World, 4e, McGraw Hill, Chapter-14/15, p.440-493
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı
  • Peter W. Cardon, (2021), Business Communication, Developing Leaders for a Networked World, 4e, McGraw Hill, ISBN: 978-1-260-57135-1
  • Stephen Cecchetti & Kermit L. Schoenholtz (2021), Money, Banking, and Financial Markets, 6e, McGraw Hill, ISBN: 978-1-260-22678-2
  • Charles W. L. Hill, (2022), Global Business Today, 12e, McGraw Hill, ISBN: 978-1-264-06750-3
Önerilen Okumalar/Materyaller

Reading and Understanding Financial Times, Kevin Boakes, 2008, Prentice Hall ISBN-13: 978-0273715597

Project Guideline (sample): http://www.coskunkucukozmen.com/wp-content/uploads/2013/11/Project-Guideline-Revised.pdf

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1.5
21
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
55
55
    Toplam
154

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar. X
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur. X
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular.
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır. X
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1). X
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.