Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 352 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ticaret ve Finans Atölyesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 352
Bahar
3
0
3
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin lisans eğitimleri süresince öğrendikleri teorik bilgilerini çalışma hayatlarında nasıl kullanacaklarını deneyimli kişiler aracılığıyla anlamalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş yaşamında karşılaşabilecekleri problemleri tanımlayabileceklerdir
  • İlgi alanlarını keşfederek kendilerine en uygun mesleği seçebileceklerdir.
  • Ulusal ve uluslararası şirketler, kamu kurumları, finansal kurumlar ve piyasaların yapısı ve işleyişini açıklayabileceklerdir.
  • Öğretim programı kapsamında aldığı derslerdeki teorik bilgileri sektördeki uygulamalar ile karşılaştırabileceklerdir.
  • Meslek hayatlarında karşılarına çıkabilecek sorunları etkin bir şekilde analiz edebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, uluslararası ticaret ve finansman ile ilgili güncel konuları, akademik ve bilimsel çalışmaları, başarı örneklerini ve firmalara özgü vakaları kapsamaktadır. Alanında yetkin ve saygın firmalarda deneyim sahibi olan profesyoneller deneyimlerini öğrenciler ile paylaşacaklar ve öğrenciler böylece kamu ve özel sektör kuruluşları, finansal kurum ve piyasaların yapısı, görevleri ve işleyişleri ile ilgili detaylı bilgiler edineceklerdir. Öğrenciler bu ders aracılığıyla mezuniyet sonrası iş fırsatları ile ilgili daha donanımlı hale geleceklerdir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgi
2 Seminer/Konuk Konuşmacı Güncel konular/Şirket Vakaları/Şirketler
3 Seminer/Konuk Konuşmacı Güncel konular/Şirket Vakaları/Şirketler
4 Seminer/Konuk Konuşmacı Güncel konular/Şirket Vakaları/Şirketler
5 Seminer/Konuk Konuşmacı Güncel konular/Şirket Vakaları/Şirketler
6 Seminer/Konuk Konuşmacı Güncel konular/Şirket Vakaları/Şirketler
7 Seminer/Konuk Konuşmacı Güncel konular/Şirket Vakaları/Şirketler
8 Seminer/Konuk Konuşmacı Güncel konular/Şirket Vakaları/Şirketler
9 Seminer/Konuk Konuşmacı Güncel konular/Şirket Vakaları/Şirketler
10 Seminer/Konuk Konuşmacı Güncel konular/Şirket Vakaları/Şirketler
11 Seminer/Konuk Konuşmacı Güncel konular/Şirket Vakaları/Şirketler
12 Seminer/Konuk Konuşmacı Güncel konular/Şirket Vakaları/Şirketler
13 Seminer/Konuk Konuşmacı Güncel konular/Şirket Vakaları/Şirketler
14 Dersin gözden geçirilmesi Güncel konular/Şirket Vakaları/Şirketler
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Konuşmacıların hazırladığı rapor ve görsel sunumlar

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
10
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
11
11
Final Sınavı
1
18
18
    Toplam
87

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur. X
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular.
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur. X
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

X
11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.