Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 409 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 409
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı Çokuluslu Şirketler, yurt dışında faliyet göstermek için gerekli mali ve ekonomik faktörler, çok uluslu şirketlerin yapıları ve stratejileri, dünya ekonomisine Çokuluslu şirketlerin katkısı, ödemeler dengesine etkileri, ve çokuluslu şirketin maliyet fayda analizi hakkında bilgi sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çok uluslu şirketlerin anlamı, doğası ve evrelerini açıklayabilecektir.
  • Çok uluslu şirketlerin ve doğrudan yabancı yatırımların dünya ve ülke ekonomisine katkısı ve ödemeler dengesine etkisini anlatabilecektir.
  • Çok uluslu şirketlerin maliyetfayda analizini yapabilecektir.
  • Yurt dışında yatırım yapmayı gerektiren nedenleri tanımlayabilecektir.
  • Yurt dışı yatırım olanaklarını analiz edebilecektir.
  • Doğrudan yabancı yatırımın teorilerini ve temel ilkelerini tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Yurtdışına açılma kararlarında etkili olan ekonomik ve finansal faktörler, çok uluslu şirketlerin yapıları ve yabancı ülkeye giriş stratejileri, ticaret ve ödemeler dengesine etkilerinin analizi, çok uluslu şirketlerin gelişmekte olan ülke ekonomilerine maliyet ve faydaları ağırlıklı olarak kapsanacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Ders Tanıtımı
2 Çok Uluslu Şirket (ÇUŞ) Nedir? Ders Notları
3 ÇUŞ'ların lehindeki ve aleyhindeki eleştiriler Ders Notları
4 Ulusötesi şirketlerin gelişme stratejileri Ders Notları
5 ÇUŞ türleri ve çok uluslu stratejilerin gelişimi Ders Notları
6 ÇUŞ türleri ve çok uluslu stratejilerin gelişimi Ders Notları
7 Arasınav
8 Gelişmekte olan ÇUŞ'ların uluslararasılaşması Ders Notları
9 Gelişmekte olan ÇUŞ'ların uluslararasılaşması Ders Notları
10 Kurumsal sosyal sorumluluk ve sorumsuzluk Ders Notları
11 Kurumsal sosyal sorumluluk ve sorumsuzluk Ders Notları
12 Küresel Değer Zinciri Yönetimi Ders Notları
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavları

 

Ders Kitabı Sunum notları, güncel haberler
Önerilen Okumalar/Materyaller Ulusal ve uluslararası yayın yapan gazetelerin haberleri, ekonomik ve finansal veri tabanları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
5
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
146

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

X
2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. X
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder. X
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular. X
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.