Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 412 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Ticaret ve Projelerin Finansmanı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 412
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, uluslararası ticareti etkileyen bazı önemli ticaret konularını vurgulamaktır. Bu ders öğrencilere uluslararası ticaret ve proje finansmanı konusunda oldukça güçlü bir temel sağlamayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası ticaretle ilgili tanımları, bölgesel ticaret bloklarını ve düzenlemelerini sıralayabilecektir.
  • Finansman tekniklerini özet olarak tartışabilecektir.
  • Açık hesap esasına dayanan ticaret uygulamaları, kambiyo senetleri, akreditifler, ihracat kredileri, forfaiting ve finansal kiralama gibi uygulamaları açıklayabilecektir.
  • Ticaret ve proje finansmanı riskini içeren ticaret şirket riski, ülke riski, ödeyememe riski, kalite riski, taşıma riski, genel politik ve ekonomik riskleri tartışabilecektir.
  • Akreditiflerle ilgili genel tanımları, uygulama alanlarını, hukuki altyapıyı ve bu konudaki eğilim ve gelişmeleri sunabilecektir.
  • Türkiye’deki forfaiting ve finansal kiralama uygulamalarına atıfta bulunarak bunlarla ilgili temel tanımları, prosedürleri ve çeşitlerini tartışabilecektir.
  • Proje finansmanı ve mal mübadelesine dayalı ticaretle ilgili kavramları, hukuksal çerçevede, dünya ve Türkiye uygulamalarına değinerek açıklayabilecektir.
  • Uluslararası ticaret ve proje finansmanı ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, ticaret ile ilgili genel kavramları, ihracat üzerinde yoğunlaşarak, öğrencilere sunmayı amaçlamaktadır. Ders ayrıca proje finansman teknikleri ve bunlarla ilgili uygulamaları da içermektedir. Günlük uluslararası ticaret ve proje finansmanı işlemlerinde karşılaşılacak sorunlar gelişmiş ülkelerden ziyade gelişmekte olan ülkeler çerçevesinde incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Ticaret Finasmanına genel bakış ve ticaret finansmanında karşılaşılan sorunlar Robert C. Feenstra, “Advanced International Trade: Theory and Evidence”, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2nd Edition, 2016 John McLaren, “International Trade”, Hoboken, NJ: Wiley, 1st Edition, 2013 Rob Feenstra and Alan Taylor, “International Trade”, New York, NY: Worth Publishers, 3rd Edition, 2014
2 Uluslararası Ticaret-İhracat-İthalat / Mutlak avantaj ve Karşılaştırmalı avantaj Robert C. Feenstra, “Advanced International Trade: Theory and Evidence”, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2nd Edition, 2016 John McLaren, “International Trade”, Hoboken, NJ: Wiley, 1st Edition, 2013 Rob Feenstra and Alan Taylor, “International Trade”, New York, NY: Worth Publishers, 3rd Edition, 2014
3 Uluslararası Ticaret - Açık Ekonomi / Görünmez Ticaret / Korumacılık Robert C. Feenstra, “Advanced International Trade: Theory and Evidence”, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2nd Edition, 2016 John McLaren, “International Trade”, Hoboken, NJ: Wiley, 1st Edition, 2013 Rob Feenstra and Alan Taylor, “International Trade”, New York, NY: Worth Publishers, 3rd Edition, 2014
4 Uluslararası Ticaret- Döviz Kuru / Belgeler / Temiz Tahsiller Robert C. Feenstra, “Advanced International Trade: Theory and Evidence”, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2nd Edition, 2016 John McLaren, “International Trade”, Hoboken, NJ: Wiley, 1st Edition, 2013 Rob Feenstra and Alan Taylor, “International Trade”, New York, NY: Worth Publishers, 3rd Edition, 2014
5 Uluslararası Ticaret - Belges Koleksiyonu / Akreditifler Robert C. Feenstra, “Advanced International Trade: Theory and Evidence”, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2nd Edition, 2016 John McLaren, “International Trade”, Hoboken, NJ: Wiley, 1st Edition, 2013 Rob Feenstra and Alan Taylor, “International Trade”, New York, NY: Worth Publishers, 3rd Edition, 2014
6 Uluslararası Ticaret - Yedek akreditif ve Banka teminatları Robert C. Feenstra, “Advanced International Trade: Theory and Evidence”, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2nd Edition, 2016 John McLaren, “International Trade”, Hoboken, NJ: Wiley, 1st Edition, 2013 Rob Feenstra and Alan Taylor, “International Trade”, New York, NY: Worth Publishers, 3rd Edition, 2014
7 İslami finansman ve İslami finansman bankaları Robert C. Feenstra, “Advanced International Trade: Theory and Evidence”, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2nd Edition, 2016 John McLaren, “International Trade”, Hoboken, NJ: Wiley, 1st Edition, 2013 Rob Feenstra and Alan Taylor, “International Trade”, New York, NY: Worth Publishers, 3rd Edition, 2014
8 Ara Sınav Robert C. Feenstra, “Advanced International Trade: Theory and Evidence”, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2nd Edition, 2016 John McLaren, “International Trade”, Hoboken, NJ: Wiley, 1st Edition, 2013 Rob Feenstra and Alan Taylor, “International Trade”, New York, NY: Worth Publishers, 3rd Edition, 2014
9 Forfaiting, Factoring Robert C. Feenstra, “Advanced International Trade: Theory and Evidence”, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2nd Edition, 2016 John McLaren, “International Trade”, Hoboken, NJ: Wiley, 1st Edition, 2013 Rob Feenstra and Alan Taylor, “International Trade”, New York, NY: Worth Publishers, 3rd Edition, 2014
10 Taşıma riski ve kredi riski Robert C. Feenstra, “Advanced International Trade: Theory and Evidence”, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2nd Edition, 2016 John McLaren, “International Trade”, Hoboken, NJ: Wiley, 1st Edition, 2013 Rob Feenstra and Alan Taylor, “International Trade”, New York, NY: Worth Publishers, 3rd Edition, 2014
11 Politik risk ve döviz riski Robert C. Feenstra, “Advanced International Trade: Theory and Evidence”, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2nd Edition, 2016 John McLaren, “International Trade”, Hoboken, NJ: Wiley, 1st Edition, 2013 Rob Feenstra and Alan Taylor, “International Trade”, New York, NY: Worth Publishers, 3rd Edition, 2014
12 Kalkınma bankaları, eximbankaları, emanet hesap finansmanı Robert C. Feenstra, “Advanced International Trade: Theory and Evidence”, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2nd Edition, 2016 John McLaren, “International Trade”, Hoboken, NJ: Wiley, 1st Edition, 2013 Rob Feenstra and Alan Taylor, “International Trade”, New York, NY: Worth Publishers, 3rd Edition, 2014
13 Proje finansmanı Robert C. Feenstra, “Advanced International Trade: Theory and Evidence”, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2nd Edition, 2016 John McLaren, “International Trade”, Hoboken, NJ: Wiley, 1st Edition, 2013 Rob Feenstra and Alan Taylor, “International Trade”, New York, NY: Worth Publishers, 3rd Edition, 2014
14 Uluslararası ticarette belgeler Robert C. Feenstra, “Advanced International Trade: Theory and Evidence”, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2nd Edition, 2016 John McLaren, “International Trade”, Hoboken, NJ: Wiley, 1st Edition, 2013 Rob Feenstra and Alan Taylor, “International Trade”, New York, NY: Worth Publishers, 3rd Edition, 2014
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Feenstra, R., 2016. Advanced International Trade. 2nd ed. Princeton, N.J.: Princeton University Press. ISBN: 9780691161648

McLaren, J., 2013. International Trade. 1st ed. Hoboken, NJ: Wiley. ISBN: 0470408790

Feenstra, R. and Taylor, A., 2014. International Trade. 3rd ed. New York, NY: Worth Publishers. ISBN: 1429278447

Önerilen Okumalar/Materyaller

Financial Times, Wall Street Journal, Dünya Gazetesi and Ticaret Gazetesi

Howard Palmer, “ International Trade and Preexport Finance: A practitioner’s Guide”, Euromoney Publication,Second Edition, 1999. ISBN 10: 1855646730

Michael Rowe, “Trade and Project Finance in Emerging Markets” Euromoney Publication, 1999. ISBN:1855643871

Richard E.Caves; Jeffrey A.Frankel, Ronald W.Jones; “World Trade and Payments:An Introduction” Tenth Edition, Pearson International Edition, 2007. ISBN:0321226607

Türkiye İş Bankası; İthalat İhracat Teknik Konuları Rehberi, 2002 ISBN:9786053325611

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
15
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
176

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

X
2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur. X
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular. X
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur. X
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.