Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 311 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletme Finansmanı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 311
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin esas amacı, öğrencilere, işletmelerin finansal varlıklara nasıl yatırım yapabileceklerini ve bu yatırımları nasıl finanse edecekleri konusunu açıklamaktır. Bunu sağlamak için finansman ile ilgili temel kavramlarını, muhasebe ve finans ilişkisini, finansal tabloları ve bu tabloların analizini, paranın zaman değerini, finansal varlıklardaki risk ve getiri kavramlarını ve bunların analizini öğrencilere sistematik bir çerçevede öğreterek teorik altyapının oluşturulması hedeflenmektedir. Aynı zamanda, konularla ilgili uygulamaya yönelik problemlerin çözülmesi ile öğrencilerin analitik düşünme ve yorum yapma yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal tabloları hazırlayabilecek ve bu tablolara göre rasyoları hesaplayabilcektir.
  • Şirketin nakit akışının üretim, yatırım ve finansman nakit akışlarından etkilendiğini açıklayabilecektir.
  • Nakit bütçesinin; nakit girdi ve çıktılarını, geçmiş dönemlerden gelen nakit miktarını ve şirkette bulunması gereken minimum nakit seviyesini içerdiğini gösterebilecektir.
  • Proforma bilanço ve gelir tablosunu hazırlayabilicektir.
  • Paranın gelecekteki ve bugünkü zaman değerinin hesaplayabilecektir.
  • Faiz oranını, vadeye kalan sürenin tahvil değeri üzerindeki etkisini ve vadeye kadar olan getiriyi hesaplayabilecektir.
  • Faiz kavramını ve tahvil değerleme yöntemlerini açıklayabilecektir.
  • Finans ve finansman ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır. Bu ders, işletme finansmanı ile ilgili ikili ders dizisinin ilk dersidir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş & Akademik Dürüstlük / İşletme Finansmanının Rolü ve Finansal Piyasa Ortamı Lawrence J. Gitman and Chad J. Zutter, Principles of Managerial Finance. 16th ed. Bölüm 1-2
2 İşletme Finansmanının Rolü ve Finansal Piyasa Ortamı Lawrence J. Gitman and Chad J. Zutter, Principles of Managerial Finance. 16th ed. Bölüm 1-2
3 Finansal Tablolar ve Rasyo Analizi Lawrence J. Gitman and Chad J. Zutter, Principles of Managerial Finance. 16th ed. Bölüm 3
4 Finansal Tablolar ve Rasyo Analizi (Devamı) Lawrence J. Gitman and Chad J. Zutter, Principles of Managerial Finance. 16th ed. Bölüm 3
5 Finansal Tablolar ve Rasyo Analizi (Devamı) Lawrence J. Gitman and Chad J. Zutter, Principles of Managerial Finance. 16th ed. Bölüm 3
6 Nakit Akışı ve Finansal Planlama Lawrence J. Gitman and Chad J. Zutter, Principles of Managerial Finance. 16th ed. Bölüm 4
7 Nakit Akışı ve Finansal Planlama ( Devamı) Lawrence J. Gitman and Chad J. Zutter, Principles of Managerial Finance. 16th ed. Bölüm 4
8 Paranın Zaman Değeri Lawrence J. Gitman and Chad J. Zutter, Principles of Managerial Finance. 16th ed. Bölüm 5
9 Ara sınav
10 Paranın Zaman Değeri (Devamı) Lawrence J. Gitman and Chad J. Zutter, Principles of Managerial Finance. 16th ed. Bölüm 5
11 Paranın Zaman Değeri (Devamı) Lawrence J. Gitman and Chad J. Zutter, Principles of Managerial Finance. 16th ed. Bölüm 5
12 Faiz Oranları ve Tahvil Değerlemesi Lawrence J. Gitman and Chad J. Zutter, Principles of Managerial Finance. 16th ed. Bölüm 6
13 Faiz Oranları ve Tahvil Değerlemesi Lawrence J. Gitman and Chad J. Zutter, Principles of Managerial Finance. 16th ed. Bölüm 6
14 Final Sınavı için Gözden Geçirme -
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi -
16 Final Sınavı -

 

Ders Kitabı

Principles of Managerial Finance, by Lawrence J. Gitman and Chad J. Zutter (Prentice Hall – 16th Edition).

Önerilen Okumalar/Materyaller

Business Week, Fortune, Forbes, Financial Times, Wall Street, JournalActive, Finans Aktüel, Para Dergisi

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
15
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
3
9
Portfolyo
0
Ödev
4
3
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
5
5
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
177

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. X
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar. X
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular. X
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır. X
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.