Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 421 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Ticaretin Düzenleyici Unsurları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 421
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Uluslararası ticaret geleneksel ticaretten çok daha karmaşıktır çünkü ülkeler birçok yönden farklılık gösterir. Bu ders, ülkelerin siyasi, ekonomik ve özellikle yasal sistemlerinin küresel ticareti nasıl farklılaştırdığına ve etkilediğine odaklanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ülkelerin siyasi ve ekonomik sistemlerinin nasıl farklılaştığını tartışabileceklerdir.
  • Ülkelerin hukuk sistemlerinin nasıl farklılaştığını açıklayabileceklerdir.
  • Hukuk sistemlerindeki farklılıkların küresel ticaret üzerindeki etkilerini açıklayabileceklerdir.
  • Ticaret savaşlarının doğasını tanımlayabileceklerdir.
  • E-ticaret teknolojisinin özelliklerini ve önemini tanımlayabileceklerdir.
  • Güvenlik yaratmada politikaların, prosedürlerin ve yasaların önemini tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, küresel ticaret işlemlerini ve politikalarını yasal bir bakış açısıyla değerlendirir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dış ticaretin mantığı ve organizasyonu Bölüm 1, The Handbook of International Trade, A Guide to the Principles and Practice of Export, 2nd ed Consultant Editors: Jim Sherlock and Jonathan Reuvid, GMB Publishing, 2008
2 Politik, Ekonomik ve Hukuk Sistemlerinde Ulusal Farklılıklar Bölüm-2 Global Business Today, 11e, Charles W. L. Hill and G. Tomas M. Hult, 2020, McGrawHill,
3 Ticari Riskler ve Risk Değerlendirmesi Milletlerarası Ticaret Uygulamaları & Lex Mercatoria Uluslararası Ticari İşlemler Bölüm 1- Handbook of International Trade and Finance, Anders Grath, Kogan Page, 2008
4 Ticari Riskler ve Risk Değerlendirmesi, Uluslararası Enstitüler, Milletlerarası Ticaret te Kullanılan Belgeler, Mal Taşıma, Teslim Hükümleri Bölüm 1- Handbook of International Trade and Finance, Anders Grath, Kogan Page, 2008
5 Ödeme yöntemleri ve Kur Riski Yönetimi, Milletlerarası ödeme metotları, Garanti metodları Bölüm-2 The Handbook of International Trade and Finance, Anders Grath, Kogan Page, 2008 Bölüm-4 The Handbook of International Trade and Finance, Anders Grath, Kogan Page, 2008
6 Ara Sınav Öncesi Gözden Geçirme (Araştırma Proje Konularının Belirlenmesi)
7 Ara Sınav
8 Makale İncelemesi: Uluslararası Ticaretin Düzenleyici Unsurları, Genel düzenleyici unsurlar Kreshnik Aliaj, Genc Mekaj, ILIRIA International Review – Vol 8, No 2 (2018)
9 Makale İncelemesi: Uluslararası Ticaretin Düzenleyici Unsurları, Ticari Sözleşmeler ve Milletlerarası Ticaretin Genel Düzenleyici İlkeleri Kreshnik Aliaj, Genc Mekaj, ILIRIA International Review – Vol 8, No 2 (2018)
10 Şirketler ve Kurumlar Ders Notları
11 Uluslararası Uyuşmazlık Çözümü, Yabancı Unsur, Geçerli Kanun, Ulusal Mahkeme Yargı Yetkisi, Uluslararası Tahkim, Diğer Dostane Uyuşmazlık Çözümleri Giuditta Cordero-Moss,International Commercial Contracts: Applicable Sources and Enforceability, Cambridge University Press, June 2014 Online ISBN:9781139248815
12 E-ticaretin Düzenleyici ve Hukuki Çerçevesi ve Dijital Ekonomi https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_an d_ICTs/ICT4D-Measurement.aspx Bölüm 5- E-Commerce 2019: Business, Technology, Society, 15th Ed. Pearson, Kenneth C. Laudon and Carol G. Traver https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_an d_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global- Legislation.aspx
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı Öğretim Görevlisi notlarına ve BlackBoard aracılığıyla yapılan düzenli gönderilere dayanmaktadır.
Önerilen Okumalar/Materyaller

International Trade Law, Prof. Dr. Ercüment Erdem

Global Business Today, 11e, Charles W. L. Hill and G. Tomas M. Hult, 2020, McGrawHill ISBN-13: 978-1260088373

The Handbook of International Trade, A Guide to the Principles and Practice of Export, 2nd ed Consultant Editors:

Jim Sherlock and Jonathan Reuvid, GMB Publishing, 2008 ISBN-13: 978-1846730344

The Handbook of International Trade and Finance, Anders Grath, Kogan Page, 2008 ISBN: 074946398

E-Commerce 2019: Business, Technology, Society, 15th Ed. Pearson, Kenneth C. Laudon and Carol G. Traver ISBN-13: 978-0134998459

Giuditta Cordero-Moss,International Commercial Contracts: Applicable Sources and Enforceability, Cambridge University Press, June 2014

Online ISBN:9781139248815

UNCTAD- unctad.org

WTO – www.wto.org

WEF- www.weforum.org

https://www.e-commerce2019.com/index.html

Tüm duyurular, sonuçlar ve materyaller kursun Blackboard sitesinde yer alacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
9
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1.5
21
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
5
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
1
25
25
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
174

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder. X
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur. X
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular. X
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur. X
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.