Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 428 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dış Ticarette Özellikli Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 428
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin uluslararası ticret ve işletmecilik çevresi ile ilgili bilgilerini geliştirmelerine ve global ekonomide çok uluslu şirketlerin stratejilerini analiz edebilecek becerilere sahip olmalarına yardımcı olacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Global ekonomi içerisinde değer zinciri faaliyetlerini ve değer zinciri yönetiminin etkilerini tartışabilecektir.
  • Uluslar arası iş çevresini işletme faaliyetlerini etkileyen sosyo kültürel ve ekonomik faktörler çerçevesinde yorumlayabilecektir.
  • Uluslar arası mali sistem ve piyasalar ile döviz riski yönetimini açıklayabilecektir.
  • Uluslararası ticarette tarifleri ve mal, sermaye ve teknoloji ticareti ve akışında hükümetlerin rolünü analiz edebilecektir.
  • Uluslar arası ticaret ve yatırım ile global çevre teorilerini analiz ederek başarılı uluslar arası yatırım faaliyetleri yaratacak stratejiler geliştirebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, uluslararası ticarette gerekli olan temel fonksyionlar içerisinde uluslararası planlama, kadrolaşma, koordinasyon ve kaynakların kontrolü konularını incelemektedir.Derste ayrıca değerzinciri yaratan faaliyetler üzerinde de yoğunlaşılmakta ve rekabetçi performansı kuvvetlendirmek için gerekli olan stratejik yönetim konularına da değinilmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş -
2 Dijitalleşme ve küresel ticaret Ders notları
3 Küresel ticarette blokzincir uygulamaları Ders notları
4 Küresel ticarette blokzincir uygulamaları Ders notları
5 Yapay zekanın küresel ticarete etkisi Ders notları
6 Yapay zekanın küresel ticarete etkisi Ders notları
7 Ara Sınav
8 Dijital Dünyada Ticaret Hacmini Arttırmaya Yönelik Fırsatlar Ders notları
9 Dijital Dünyada Ticaret Hacmini Arttırmaya Yönelik Fırsatlar Ders notları
10 Dijital Ticaret ve Küresel Yönetişim Ders notları
11 Dijital Ticaret ve Küresel Yönetişim Ders notları
12 Yeni Çağda Küresel Rekabet Gücüne Ulaşmak Ders notları
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı Sunum notları, güncel haberler, Eun, C.E. and Resnick, B. G. (2009) International Financial Management. Fifth Edition. McGraw-Hill International Edition, Appleyard, D.R. and Field, A.J. (2013) International Economics. Eighth Edition. McGraw-Hill International Edition
Önerilen Okumalar/Materyaller Ulusal ve uluslararası yayın yapan gazetelerin haberleri, ekonomik ve finansal veri tabanları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
1
15
15
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
146

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. X
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder. X
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur. X
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular.
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur. X
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.