Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Ticaret ve Finansman Örgütleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 206
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere Uluslararası Ticaret ve Finansman alanında dünya çapında faaliyet gösteren örgütlerin görevlerini, çalışma biçimlerini ve yaptıkları uygulamalarla ile ilgili genel bilgileri vermek ve öğrencilerin bu alandaki güncel konuları öğrenme ve tartışabilme kabiliyetlerini geliştirmelerine olanak verebilmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası Ticaret kapsamında Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Rejimi, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması(GATT) hakkında bilgi verebilecektir.
  • Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel anlaşmasının temelleri ve kurallarını, en çok tercih edilen ulus, ulusal şartlar, teknik engeller, miktar kısıtlamaları ve kaçış maddelerine ilişkin hükümler kapsamında analiz edebilecektir.
  • Fikri Mülkiyet Haklarının (TRIPS) Ticaret ile ilişkili anlaşması ve Hizmetleri Ticaret üzerine genel anlaşmasını açıklayabilecektir.
  • Uluslararası Para Fonu’nun tarihçesi, amacı, yapısı ve işlevlerini sıralayabilecektir.
  • Türkiye-IMF ilişkileri ile ilgili güncel konular hakkında tartışabilecektir.
  • Uluslararası Ticaret ve Finansman alanındaki örgütlerin görevlerini ve içeriklerini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Rejimi, en çok tercih edilen ulus, ulusal şartlar, teknik engeller, miktar kısıtlamaları ve kaçış maddelerine ilişkin hükümler kapsamında WTO ve GATT örgütlerin içeriklerini ve temel kurallarını, Fikri Mülkiyet Haklarının (TRIPS) Ticaret ile ilişkili anlaşması ve Hizmetleri Ticaret üzerine genel anlaşma hükümlerini, Uluslar arası Para Fonunun tarihçesi, amacı, yapısı ve işlevlerini kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Ticaret The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials 3rd or 4th Edition
2 Genel Çerçeve ve Tarihsel Gelişme The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials 3rd or 4th Edition
3 Genel Kurallar The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials 3rd or 4th Edition
4 Temel WTO Anlaşmaları: GATT, GATS, TRIPSBasic WTO Agreements I: GATT, GATS, TRIPS The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials 3rd or 4th Edition
5 WTO Anlaşmaları II The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials 3rd or 4th Edition
6 DOHA & Tarım The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials 3rd or 4th Edition
7 WTO'nun İşleyişi ve Ana Üye Ülke Grupları The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials 3rd or 4th Edition
8 Ara Sınav
9 Sübvansiyonlar ve Telafi edici Görevleri, Damping ve Antidamping The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials 3rd or 4th Edition
10 Anlaşmazlıkların Çözümü The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials 3rd or 4th Edition
11 Karşıt İddia ve Tartışmalar The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials 3rd or 4th Edition
12 Ticaret Çevre The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials 3rd or 4th Edition
13 Uluslararası Para Fonu (IMF) The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials 3rd or 4th Edition
14 Diğer Uluslararası Kurumlar The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials 3rd or 4th Edition
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials 3rd or 4th Edition
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials 3rd or 4th Edition

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitapların ilgili bölümleri, interaktif ders tartışmaları
Önerilen Okumalar/Materyaller IMF ve WTO Raporları / IMF ve WTO ReportsTariff Negotiations and Renegotiations under the GATT and the WTO: Procedures and Practices. Anwarul Hoda. Cambridge: Cambridge University, 2001The New Rules of Global Trade: A Guide to the World Trade Organization. Jeffrey S. Thomas and Michael A. Meyer. Scarborough, Ontario: Carswell, Thompson Canada, Ltd., 1997.GATT Analytical Index: Guide to GATT Law and Practice. Updated 6th ed. Geneva:WTO and Bernan Press, 1995.The World Trade Organization: Constitution and Jurisprudence. John H. Jackson. London: Royal Institute of International Affairs, 1998.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
-
-
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
-
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
48
48
    Toplam
174

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. X
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur. X
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular. X
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.