Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 418 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İhracat ve İthalat Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 418
Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin uluslararası ticaret ekosistemini inceleyip yorumlayabilmelerini ve uluslararası ticaretin ilkelerini ve pratik süreçlerini tanımlayabilmelerini sağlamaktır. Bu ders, ticaret sistemine genel bir bakış sunmanın yanı sıra ithalat ve ihracat faaliyetlerinin esaslarını ele almayı amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çok uluslu işletmelerin küresel ekonomideki rolünün arkasındaki mantığı tartışabileceklerdir.
  • İhracat ve ithalatın temellerini tanımlayabileceklerdir.
  • İhracat ve ithalat prosedürlerini ve stratejilerini karşılaştırabileceklerdir.
  • İhracat ve ithalat operasyonlarındaki zorlukları ve fırsatları değerlendirebileceklerdir.
  • İhracat ve ithalat süreçlerini planlayarak yönetebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, uluslararası ticaret ekosisteminin kritik yanlarını hem ihracatçı hem de ithalatçı kuruluşlar açısından ele almaktadır. Bu kapsamda, uluslararası ticaret stratejisi oluşturma, ilgili prosedür ve teknikler, ithalat/ihracat partnerlerinin seçimi ve ithalat/ihracat süreçlerinin yönetimi ele alınmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Ticarete Genel Bakış Seyoum, B. Export-Import Theory, Practices, and Procedures (3. Baskı) Bölüm 1
2 İhracat Stratejisinin Geliştirilmesi: Dış Analiz ve İhracat Planlama Süreci Seyoum, B. Export-Import Theory, Practices, and Procedures (3. Baskı) Bölüm 3 & 4
3 İhracat için İç Yetkinlikler Analizi Leeman, J. Export Planning: A 10-Step Approach (2. Baskı) Bölüm 2
4 İhracat Stratejisi Geliştirme, Paydaş Ülke Analizi ve Seçimi Leeman, J. Export Planning: A 10-Step Approach (2. Baskı) Bölüm 4
5 İhracat Pazar Stratejisi ve Piyasaya Giriş Seçenekleri Leeman, J. Export Planning: A 10-Step Approach (2. Baskı) Bölüm 6
6 İhracat Ülkesinde Rekabetçi Konumlandırma Seyoum, B. Export-Import Theory, Practices, and Procedures (3. Baskı) Bölüm 7
7 Alternatif Dış Ticaret Yöntemleri ve İhracat Teşvikleri Nelson, C. Import-Export: How to Take Your Business Across Borders (4. Baskı) Bölüm 2
8 İhracat İşlemleri Nelson, C. Import-Export: How to Take Your Business Across Borders (4. Baskı) Bölüm 3
9 Ara Sınav
10 İthalat Düzenlemeleri Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı https://www.trade.gov.tr/legislation/import/trade-defence-policy
11 İthalata Konu Ürünlerin ve Paydaşların Seçilmesi Seyoum, B. Export-Import Theory, Practices, and Procedures (3. Baskı) Bölüm 17
12 İthalat İşlemleri Nelson, C. Import-Export: How to Take Your Business Across Borders (4. Baskı) Bölüm 3
13 İthalat ve İhracat için Müzakere Teknikleri Nelson, C. Import-Export: How to Take Your Business Across Borders (4. Baskı) Kısım 3
14 İthalat ve İhracat için Ödeme Yöntemleri ve Operasyon Finansmanı Nelson, C. Import-Export: How to Take Your Business Across Borders (4. Baskı) Bölüm 5
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Seyoum, B. (2013) Export-Import Theory, Practices, and Procedures. 3. Baskı. Routledge. ISBN-13: 978-0415818384

 

Leeman, J. (2018) Export Planning: A 10-Step Approach. 2. Baskı. BoD. ISBN: 9783752847628

 

Nelson, C. (2009) Import-Export: How to Take Your Business Across Borders. 4. Baskı. ISBN: 9780071482554

Önerilen Okumalar/Materyaller

Kitap

Feenstra, R. C. (2015). Advanced international trade: theory and evidence. Princeton university press. ISBN 978-0-691-16164-8

 

Websiteleri

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı – ticaret.gov.tr

Financial Times – www.ft.com

Bloomberg BusinessWeek - http://www.businessweek.com/

Global Trade Magazine - http://globaltrademag.com/

The Economist – www.economist.com

EXIMBANK - https://www.eximbank.gov.tr/

Ege İhracatçı Birlikleri- http://www.eib.org.tr/

İhracatı Geliştirme Merkezi - www.igeme.com.tr/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
8
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
22
22
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
116

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur. X
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular. X
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur. X
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.