Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 404 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 404
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilere finansal piyasalarda yatırım yapma ile ilgili temel kavramları, araçları ve prensipleri öğretmektir. Öğrencilerin, teorik yöntemler aracılığı ile menkul kıymet seçimi, portföy yönetilmesi ve yatırım değerlendirmesi konularında bilgi sahibi olmalarının sağlaması hedeflenmektedir. Çeşitli problem çözümleri ile öğrencilerin yatırım yapma ve portföy oluşturma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Para ve sermaye piyasası arasındaki farkı, endeks hesaplarını ve türev piyasası araçlarını açıkça tanımlayabilecektir.
  • Menkul kıymet piyasalarında halka arzın nasıl yapıldığını, hisse senetlerinin nasıl işlem gördüğünü ve açığa satışın nasıl yapıldığını değerlendirebilecektir.
  • Finansal varlıklarıda getiri ve risk kavramları hakkında bilgi verebilecektir.
  • Etkin portföy ve optimal portföyün nasıl oluşturulacağını analiz edebilecektir.
  • Finansal Varlık Fiyatlama Modeli ve Arbitraj Fiyatlama Teorisinin açıklayabilecektir.
  • Finansal piyasanın firmalar, hükümet ve hane halkı olmak üzere 3 önemli oyuncudan oluştuğunu ve reel varlık ile finansal varlık arasındaki farkı açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Dersin içeriğini yatırım ortamı ve piyasa oyuncuları, menkul kıymet borsaları, portföy risk ve getirisi, etkin portföy seçimi, sermaye varlıklarını fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama teorisi oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş & Yatırım: Geçmişi ve Güncel Gelişmeler Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, "Essentials of Investments", McGrawHill - 12. Basım, Chapter 1
2 Varlık çeşitleri ve finansal enstrümanlar Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, "Essentials of Investments", McGrawHill - 12. Basım, Chapter 2
3 Menkul kıymet piyasaları Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, "Essentials of Investments", McGrawHill - 12. Basım, Chapter 3
4 Risk, Getiri ve Tarihsel Kayıt Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, "Essentials of Investments", McGrawHill - 12. Edition, Chapter 5
5 Risk, Getiri ve Tarihsel Kayıt Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, "Essentials of Investments", McGrawHill - 12. Edition, Chapter 5
6 Risk, Getiri ve Tarihsel Kayıt Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, "Essentials of Investments", McGrawHill - 12. Edition, Chapter 5
7 Yatırım Fonları ve Diğer Yatırım Şirketleri Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, "Essentials of Investments", McGrawHill - 12. Edition, Chapter 4
8 Ara Sınav
9 Etkin varlık çeşitlendirmesi Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, "Essentials of Investments", McGrawHill - 12. Basım, Chapter 6
10 Etkin varlık çeşitlendirmesi Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, "Essentials of Investments", McGrawHill - 12. Basım, Chapter 6
11 Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma ve Arbitraj Teorisi Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, "Essentials of Investments", McGrawHill - 12. Edition, Chapter 7
12 Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma ve Arbitraj Teorisi Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, "Essentials of Investments", McGrawHill - 12. Edition, Chapter 7
13 Ödevlerin Gözden Geçirilmesi Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, "Essentials of Investments", McGrawHill - 12. Edition
14 Ödevlerin Gözden Geçirilmesi Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus, "Essentials of Investments", McGrawHill - 12. Edition
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus,
"Essentials of Investments", McGrawHill, 12.Basım ISBN: 978-1-265-45009-0

Önerilen Okumalar/Materyaller

Business Week, Fortune, Forbes, Financial Times, Wall Street Journal

Etik Karar verme için;

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
22
22
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
24
24
Final Sınavı
1
32
32
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. X
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder. X
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar. X
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular.
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır. X
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.