Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 413 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Davranışsal Finansa Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 413
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere yeni bir alan olarak gelişen davranışsal finansın temel kavramlarını tanıtmaktır. Geçmişte, finans alanındaki temel varsayımlardan biri, tüm yatırımcıların rasyonel hareket ettiği ve piyasaların kusursuz çalıştığı idi. Davranışsal finans alanındaki gelişmelerle birlikte bu görüş giderek daha fazla sorgulanmaktadır.Bu alandaki çalışmalar ve bilgiler, finansal karar vericiler açısından önemli çıkarımlar içermektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel kavramları karar verme sürecinde uygulayabilecektir.
  • Bireylerin davranışsal karakterlerinin yatırım kararlarını nasıl etkilediğini açıklayabilecektir.
  • Yatırımcı psikolojisinin risk toleransı üzerindeki etkisini analiz edebilecektir.
  • Yatırımcıların psikolojik profillerini açıklayan kavramların bireysel yatırım davranışını nasıl etkilediğini sorgulayabilecektir.
  • Davranışsal finans alanındaki temel kavram ve konuları açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Davranışsal finans, psikolojinin yatırımcı davranışına etkisini inceler. Bunun yanında, davranışsal kalıplar, önyargılar, deneyimsel tutumlar gibi insan davranışını açıklamaya çalışan kavramların bireysel yatırımcı davranışını, piyasa dinamiklerini ve firmalarda karar verme sürecini nasıl etkilediğini araştırır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Davranışsal Finansa Giriş
2 Fayda Teorisi
3 Etkin Piyasa Teorisi
4 Zarardan Kaçınma (Eğilim Etkisi) *Shefrin and Statman (1985) The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence. Journal of Finance, 15:779-790 *Odean (1998) Are Investors Reluctant to Realize Their Losses. Journal of Finance 53 (5), 1775–1798. *Weber, M., and C. F. Camerer, 1998, “The disposition effect in securities trading: An experimental analysis,” Journal of Economic Behavior and Organization 33: 167-84 *Mark Grinblatt, Bing Han, 2002 “The Disposition Effect and Momentum” Working Paper 8734
5 İnançlar, Yanlılıklar ve Sezgiler (Temsil, Kullanılabilirlik, Atıf, Tecrube) *Poteshman (2001). Underreaction, Overreaction, and Increasing Misreaction to Information in the Options Market. Journal of Finance, LVI(3), 851-876. *Grether, D. M., 1980, “Bayes’ rule as a descriptive model: The representativeness heuristic,” Quarterly Journal of Economics 95: 537-557. *Barber and Odean All that Glitters: The Effect of Attention and News on the Buying Behavior or Individual and Institutional Investors. Review of Financial Studies. *Della Vigna and Pollet (2006). Investor Inattention and Friday Earnings Announcements. Working Paper, UC Berkeley
6 İnançlar, Yanlılıklar ve Sezgiler (Temsil, Kullanılabilirlik, Atıf, Tecrube) *Daniel, Hirshleifer and Subrahmanyam (1998). Investor Psychology and Security Market Under- and Overreactions. The Journal of Finance. 53, 1839-1885. *Billett and Qian Are Overconfident Managers Born or Made? Evidence of Self-Attribution Bias from Frequent Acquirers. Management Science.
7 İnançlar, Yanlılıklar ve Sezgiler (Aşırı Güven) *Barber and Odean (2001), Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Mistakes. Quarterly Journal of Economics , 116(1), 261-292. *Richard Deaves, Erik Lüders, Guo Ying Luo "An Experimental Test of the Impact of Overconfidence and Gender on Trading Activity" *Barber and Odean (2000), Trading is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors, LV(2), 773-805. *Malmendier and Tate (forthcoming), Who Makes Acquisitions? CEO Overconfidence and the Market’s Reaction. Journal of Financial Economics. *Gervalis, S, Heaton, J. B., Odean, T., 2002, The Positive Role of Overconfidence and Optimism in Investment Policy, Working paper.
8 İnançlar, Yanlılıklar ve Sezgiler (Aşırı Güven) *Kirchler, Maciejovsky and Weber, (2005). Irrelevant Information, Framing Effects, and Market Behavior-An Experimental Analysis. Journal of Behavioral Finance, 5(2), 90-100 *Tversky, Amos and Daniel Kahneman, “Rational Choice and the Framing of Decisions,” Journal of Business, 1986, vol. 59, no. 4, pt. 2. *Campbell and Sharpe (forthcoming) Anchoring Bias in Consensus Forecasts and its Effect on Market Prices. Journal of Financial and Quantitative Analysis.
9 İnançlar, Yanlılıklar ve Sezgiler (Çerçeveleme, Demirleme ve Düzeltmeler) *Loewenstein, George, 2002. When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management. *Rabin, Matthew and Richard H. Thaler, “Anomalies: Risk Aversion,” Journal of Economic Perspectives, Winter, 2001, 219-232 *Garber, Peter M., “Famous First Bubbles,” Journal of Economic Perspectives, Spring 1990, pp. 35-54. *Jeremy J. Siegel and Richard H. Thaler, 1997, “Anomalies The Equity Premium Puzzle” Journal of Economic Perspectives-Volume 11, Number 1-Winter 1997-Pages 191-200
10 İnançlar, Yanlılıklar ve Sezgiler (Sürü Psikolojisi ve Momentum Yatırım) *Loewenstein, George, 2002. When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management. *Rabin, Matthew and Richard H. Thaler, “Anomalies: Risk Aversion,” Journal of Economic Perspectives, Winter, 2001, 219-232 *Garber, Peter M., “Famous First Bubbles,” Journal of Economic Perspectives, Spring 1990, pp. 35-54. *Jeremy J. Siegel and Richard H. Thaler, 1997, “Anomalies The Equity Premium Puzzle” Journal of Economic Perspectives-Volume 11, Number 1-Winter 1997-Pages 191-200
11 İnançlar, Yanlılıklar ve Sezgiler (Sürü Psikolojisi ve Momentum Yatırım) *Loewenstein, George, 2002. When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management. *Rabin, Matthew and Richard H. Thaler, “Anomalies: Risk Aversion,” Journal of Economic Perspectives, Winter, 2001, 219-232 *Garber, Peter M., “Famous First Bubbles,” Journal of Economic Perspectives, Spring 1990, pp. 35-54. *Jeremy J. Siegel and Richard H. Thaler, 1997, “Anomalies The Equity Premium Puzzle” Journal of Economic Perspectives-Volume 11, Number 1-Winter 1997-Pages 191-200
12 Finansal Piyasalarda Tercihler ve Anomaliler
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Yukarıda belirtilen Makaleler ve kitap bölümleri, sunum notları, güncel haberler

Önerilen Okumalar/Materyaller

Forbes, W., 2009. Behavioural Finance. New York: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-470-02804-9

Lowenstein, R., 2001. When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management. Random House Trade. ISBN: 978-0375758256

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
24
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

X
2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular. X
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur. X
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.