Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ITF 321 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Finans
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 321
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, hızla büyüyüp değişen ve küreselleşen dünya ekonomilerinde, uluslararası finans piyasaların çalışma prensiplerini incelemek ve öğrencilere bu piyasa ve şirketlerde kariyerleri süresince etkin yönetim ve analiz becerilerini kazandıracak gerekli teorik ve pratik altyapıyı sağlayabilmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası finansal yönetim, uluslararası ekonomi ve finans alanında önde gelen kuramsal bilgilerin, değişen ekonomik koşullara göre nasıl adapte edilebileceğini ve bu bilgilerin pratikte ne kadar kullanıldığını bağdaştırabilecektir.
  • Uluslararası mali sistemi ve yaşanan mali krizlerin nedenlerini tanımlayabilecek.
  • Ödemeler dengesini hazırlayıp değerlendirebilecek.
  • Spot ve vadeli döviz piyasalarını ayırt edebileceklerdir.
  • Döviz piyasası işlemlerini ve döviz arbitrajını kullanabilecektir.
  • Uluslararası parite koşullarının neler olduğunu açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Küreselleşen ve serbestleşen dünya ekonomisi içerisinde, uluslararası mali piyasalar ve finansal araçlara yön veren temel kavramlar ile uluslararası firmalardaki risk yönetimi ve yatırım kararlarında göz önünde bulundurulması gereken kuramsal ve uygulamaya yönelik temel kavramların incelenmesi amaçlanmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş & Akademik Dürüstlük
2 Küreselleşme ve Uluslararası Şirketler Multinational Business Finance by David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett, Pearson, 14th Edition Chapter 1
3 Uluslararası Para Sistemi ve ABD & Avrupa Finansal Krizleri Multinational Business Finance by David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett, Pearson, 14th Edition Chapter 3-5
4 Ödemeler Bilançosu Multinational Business Finance by David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett, Pearson, 14th Edition Chapter 4
5 Ödemeler Bilançosu (devam) Multinational Business Finance by David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett, Pearson, 14th Edition Chapter 4
6 Döviz Piyasası Multinational Business Finance by David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett, Pearson, 14th Edition Chapter 5
7 Döviz Piyasası (devam) Multinational Business Finance by David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett, Pearson, 14th Edition Chapter 5
8 Ara Sınav Gözden Geçirme / Ara Sınav
9 Uluslararası Parite Koşulları Multinational Business Finance by David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett, Pearson, 14th Edition Chapter 6
10 Uluslararası Parite Koşulları (devam) Multinational Business Finance by David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett, Pearson, 14th Edition Chapter 6
11 Yabancı Para Türevleri Multinational Business Finance by David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett, Pearson, 14th Edition Chapter 7
12 Yabancı Para Türevleri (devam) Multinational Business Finance by David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett, Pearson, 14th Edition Chapter 7
13 Dönem Projesi Sunumları
14 Dönem Projesi Sunumları
15 Final Sınavı Gözden Geçirme
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Multinational Business Finance, by David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett, Pearson, 14th EditionISBN-13: 978-1292097985  ISBN-10: 1292097981

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ulusal ve uluslararası yayın yapan gazetelerin haberleri, ekonomik ve finansal veri tabanları

Ayrıca aşağıdaki websiteleri;

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
15
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
36
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
5
15
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
5
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
174

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

X
2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder. X
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular. X
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır. X
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.