Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

GEAR 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dünya Müzeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEAR 302
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı değişik ülkelerde bulunan müzelerde kültürel ve sanatsal dışavurum biçimlerinin somut örneklerini tanıtabilmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnsanlık tarihinin kültürel ve artistik gelişimini müzeler bağlamında tartışabilirler.
  • Farklı müzeleri estetik duyarlılıkla tanımlayabilirler.
  • Müzeleri kuruluş amaçlarına göre sınıflandırabilirler.
  • Farklı sanat objelerini sınıflandırabilirler.
  • Farklı ülkelerde yer alan müzeleri karşılaştırabilir.
Ders Tanımı Bu ders farklı ülkelerde değişik amaçlarla kurulmuş müzelerin tanıtılmasını kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş. Dersin amaçları, öğrenim beklentileri. Haftalık ders içeriklerinin üzerinden geçerek konu dağılımının açıklanması.
2 Müze ziyaretinin dört bileşeni: Ziyaretçi, Eser, Sanatçı, Müze Yavaş Bakma Teknikleri. Kleiner, Giriş, s.1-14. (Ekstra okuma belgeleri Blackboard üzerinden paylaşılacaktır.)
3 Tarih öncesi Sanat. Ilk Taş Çağı. Yeni Taş Çağı. Müzeler: Lascaux Mağara Müzesi Fransa. Doğa Tarihi Müzesi, Viyana. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ankara. Kleiner, Chp.1.
4 Formel ve Kavramsal Analiz Yöntemleri. Yakın Doğu Sanatı, Mezopotamya. Müzeler: Louvre Müzesi, Paris. Uşak Müzesi. Kleiner, Bölüm 2. Kleiner, Bölüm 3.
5 Mısır Sanatı Müzeler: Mısır Müzesi, Kahire. Metropolitan Sanat Müzesi, New York. Yunan Sanatı, Helenistik Sanat. Müzeler: Ulusal Arkeoloji Müzesi, Atina. Pergamon Müzesi, Berlin. * Ödev konularının belirlenmesi ve son bildirim tarihi Kleiner, Bölüm 5.
6 Roma Dönemi. Bizans. Islam Sanatı. Müzeler: Museo Capitolino (Rome), Vatican Müzesi, Victoria & Albert Müzesi (Londra), Topkapı Sarayı Müzesi, Istanbul. (*British Müzesi Belgeseli) Kleiner, Bölüm 10 Kleiner, Bölüm 12 Kleiner, Bölüm 13
7 Rönesans. Maniyerizm. Barok ve Rokoko. Müzeler: Uffizi Galeri, Florence. Rijks Müzesi Amsterdam * Blackboard üzerinden take home ödev teslimi Kleiner, Bölümler 21 & 22. (Rococo için 29. Bölüme bakınız.)
8 Aydınlanma Dönemi. Neoklasisizm. Romantizm. Realizm. Müzeler: Tate Galeri, Londra. Victoria & Albert Müzesi, Londra. Kleiner, Bölüm 29 & 30.
9 Empresyonizm. Post empresyonizm. Sembolizm. Müzeler: Orsay Müzesi, Paris. Rodin Müzesi, Paris. * Blackboard üzerinden ödev teslimi. Kleiner, Bölüm 31.
10 Fovizm. Dışavurumculuk. Kübizm. Dada. Sürrealizm. * Metropolitan Sanat Müzesi, NY Belgesel Kleiner, Bölüm 35.
11 Soyut Dışavurumculuk. Pop Art. Performans Sanatı. Kavramsal Sanat Müzeler: Modern Sanatlar Müzesi NY (MoMA). Centre Pompidou, Paris. Kleiner, Bölüm 36.
12 Ara Sınav
13 Sunumlar (1/ 26 Aralık) / Sunumlar (2/ 27 Aralık, Çarş. 19:30-22:15)
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
10
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
0
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular.
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.