Bizi takip edin
|
EN

İŞLETME FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman

MATH 280 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Olasılık ve İstatistiğe Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 280
Güz
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
  MATH 102 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Olasılık ve İstatistiğin temel kavramlarını öğrenerek işletme ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda uygulamalarını yapabilmektir. Özellikle veri analizi ve sonuçlarının yorumlanması gereken alanlarda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için temel istatistik yöntemleri ve uygulamaları sunulmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • kategorik ve sayısal veriler için grafikleri oluşturabilecektir.
  • merkezi eğilim ve değişkenliğin ölçülerini inceleyebilecektir.
  • olasılığın temel prensiplerini uygulayarak farklı olasılık problemlerini çözebilecektir.
  • özel kesikli veya sürekli olasılık dağılımlarını farklı durumlarda kullanabilecektir.
  • ana kütle varyansının bilindiği ve bilinmediği durumlarda normal dağılımlı tek ve iki ana kütlenin ortalaması için güven aralığı hesaplayabilecektir.
  • güven aralıklarını kullanabilecektir.
  • normal dağılım gösteren bir ve iki popülasyon için hipotez testi uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders olasılık, kesikli ve sürekli olasılık dağılımlarını analiz eder, Ayrıca örnekleme dağılımları, tek ve iki ana kütle için güven aralığı tahminleri ve hipotez testlerini oluşturmada katkı sağlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Veri tanımlaması: Grafiksel Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Veri tanımlaması: grafiksel”, bölüm 1 Statistics for Business and Economics, 10. baskı (United States of America: Pearson, 2022), 25-62.
2 Veri tanımlaması: Sayısal Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Veri tanımlaması: sayısal”, bölüm 2 Statistics for Business and Economics, 10. baskı (United States of America: Pearson, 2022), 63-96.
3 Olasılık Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Olasılık”, bölüm 3 Statistics for Business and Economics, 10. Baskı (United States of America: Pearson, 2022), 97-149.
4 Olasılık Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Olasılık”, bölüm 3 Statistics for Business and Economics, 10. Baskı (United States of America: Pearson, 2022), 97-149.
5 Olasılık Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Olasılık”, bölüm 3 Statistics for Business and Economics, 10. Baskı (United States of America: Pearson, 2022), 97-149.
6 Kesikli Rasgele Değişken, Bernoulli ve Binom Dağılışları, Kesikli Rasgele Değişkenlerin Birleşik Dağılımı Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Ayrık rastgele değişkenler”, bölüm 4 Statistics for Business and Economics, 10. Baskı (United States of America: Pearson, 2022), 150-200.
7 Sürekli Rasgele Değişken, Normal Dağılım, Sürekli Rasgele Değişkenlerin Birleşik Dağılımı Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Sürekli rastgele değişkenler”, bölüm 5 Statistics for Business and Economics, 10. Baskı (United States of America: Pearson, 2022), 201-247.
8 Örnekleme, Örneklem Ortalamasının Örnekleme Dağılımı ve Örneklem Oranının Örnekleme Dağılımı Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Örnekleme ve örnekleme dağılımları”, bölüm 6 Statistics for Business and Economics, 10. Baskı (United States of America: Pearson, 2022), 248-287.
9 Ara Sınav
10 Tahmin: Tek Kitle Ortalaması için Güven Aralığı, Tek Kitle Oranı için Güven Aralığı ve Örneklem Genişliği Belirleme Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Tahmin: tek nüfus”, bölüm 7 Statistics for Business and Economics, 10. Baskı (United States of America: Pearson, 2022), 288-331.
11 Tahmin: İki Kitle Ortalaması için Güven Aralığı ve İki Kitle Oranı için Güven Aralığı Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Tahmin: ilave konular”, bölüm 8 Statistics for Business and Economics, 10. Baskı (United States of America: Pearson, 2022), 332-349.
12 Hipotez testleri: Tek Kitle Ortalaması ve Tek Kitle Oranı Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Hipotez testleri: tek nüfus”, bölüm 9 Statistics for Business and Economics, 10. Baskı (United States of America: Pearson, 2022), 350-388.
13 Hipotez testleri: İki Kitle Ortalaması ve İki Kitle Oranı Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., “Hipotez testleri: ilave konular”, bölüm 10 Statistics for Business and Economics, 10. Baskı (United States of America: Pearson, 2022), 389-420.
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Newbold P., Carlson W.L., Thorne B., Statistics for Business and Economics, 10th edition (Pearson, 2022), 

ISBN-13:978-1292436845

Önerilen Okumalar/Materyaller

Lind D., Marchal S., Statistical Techniques in Business & Economics, 17. Baskı (McGraw-Hill, 2017),

ISBN-13: 978-1259666360

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
20
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
28
28
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ticaret ve finans alanındaki problemleri tanımlayıp analiz ederek çözüm önerileri geliştirir.

2 Uluslararası Ticaret ve Finans alanında elde edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Edindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
4 Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
5 Alanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
6 Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular.
7 Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
8 Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.
9 Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
10

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
13 İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYAİzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.