FACULTY OF BUSINESS

Department of International Trade and Finance

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Warning! This page is only available in Turkish.

Program Yeterliliklerini görüntülemek için "Program Yeterlilikleri" başlığının altında yer alan sayıların üzerine geliniz.

Ulusal Yeterlilikleri görüntülemek için "Ulusal Yeterlilik Çerçevesi" başlığının altında (gri renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Temel Alan Yeterliliklerini görüntülemek için "Temel Alan" başlığının altında (turuncu renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Birden fazla Temel Alan ile ilişkilendirilmiş bölümlerde ilgili başlıklardan seçim yapıp o Temel Alana ait ilişkileri görüntüleyebilirsiniz.

Tabloda ilgili renk (gri, turuncu) ile boyanmış kutuların üzerine gelerek Program Yeterlilikleri - Ulusal / Temel Alan Yeterlilik ilişkisini görüntüleyebilirsiniz.

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bilgi 1                          1Bilgi
 
Beceri 1                          1Beceri
2                          2
 
Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1                          1Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
2                          2
3                          3
Yetkinlik (Öğrenme) 1                          1Yetkinlik (Öğrenme)
2                          2
                           3
Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1                          1Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)
2                          2
3                          3
4                          4
                           5
Yetkinlik (Alana Özgü) 1                          1Yetkinlik (Alana Özgü)
2                          2
3                           
4                           
5                           
 
Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği
BilgiAlanında ileri düzeyde bilgilere sahiptirAlanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
BeceriAlana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptirUluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
BeceriKarar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptirAlanına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
Ticaret ve finans alanında karşılaşılabilecek riskleri öngörüp tanımlar ve bu riskleri yönetecek kararlar alıp uygular.
Ticaret ve finans alanı ile ilgili bilgileri elde edecek, sentezleyecek ve raporlayacak yeterliliğe sahip olur.

Alanına ilişkin konuları etik bir bakış açısı ve sosyal duyarlılıkla değerlendirir.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yaparBireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alırİkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirlerİkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
Yetkinlik(Öğrenme)Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirirBireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
Yetkinlik(Öğrenme)Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterirBilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
Bireysel, takım üyesi veya lideri olarak sorunların çözümüne katkı yapar.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarırUluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurarEdindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanırBilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurarBir yabancı dili kullanarak Uluslararası Ticaret ve Finans ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).
Yetkinlik(Alana Özgü)Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranırEdindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
Uluslararası Ticaret ve Finans programının gerektirdiği sözel ve sayısal becerileri edinip uygulamada kullanır.
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
Yetkinlik(Alana Özgü)Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütürİkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.
İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
Yetkinlik(Alana Özgü)Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptirBilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.
Yetkinlik(Alana Özgü)Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünürİnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.
Yetkinlik(Alana Özgü)Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptirEdindiği eleştirel düşünme yeteneğini kullanarak global piyasalardaki gelişmeleri analiz eder.
Bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak finans, ticaret ve ekonomi alanındaki verileri analiz ederek yorumlar.

SOCIAL MEDIANEWS |ALL NEWS

Izmir University of Economics
is an establishment of
izto logo
Izmir Chamber of Commerce Health and Education Foundation.
ieu logo

Sakarya Street No:156
35330 Balçova - İzmir / Turkey

kampus izmir

Follow Us

İEU © All rights reserved.