MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Bölüm mezunları, İngilizce dilinin yanı sıra zorunlu ikinci yabancı dil üstünlüğü sayesinde özellikle dış ticaret ve finans sektöründe faaliyet gösteren çok çeşitli kurumlarda (bankalar, şirketlerin ithalat, ihracat ve finansman bölümleri, aracı kurumlar, sigorta ve bireysel emeklilik fonları vb.) yönetici ya da uzman olarak çalışabilmektedirler. Mezunlarımız ayrıca ilgili kamu kuruluşlarının (Dış Ticaret ve Hazine Müsteşarlıkları, Sermaye Piyasası Kurulu vb.) uzman kadrolarında istihdam edilebileceklerdir.